حکومت خودگردان فلسطینی به کارگران خود در اسرائیل دستور داد به کرانه باختری باز گردند

گسترش ویروس کورونا در نواحی فلسطینی نشین، معضلی جدی تر از داخل اسرائیل است. در کرانه غربی، حکومت خودگردان فلسطینی به علت سوء مدیریت و نبود امکانات مالی کافی، خطر گسترش این بیماری بسیار بیشتر از اسرائیل است. همین نگرانی، در مورد فلسطینیان نوار غزه نیز وجود دارد.

در هر دو ناحیه، پنهان کاری از جانب مقامات مسئول ادامه دارد و از ابعاد گسترش ویروس خبر موثقی انتشار نیافته است. ولی در نوار غزه دست کم دو مورد ابتلا اعلام شده که بی تردید رقم واقعی بسیار بالاتر است. در هر دو بخش فلسطینی نشین، به ویژه نوار غزه، بیشترین امکانات مالی برای عملیات تروریستی هزینه شده و به امور درمانی و پیشگیری توجه لازم مبذول نگردیده است.

در همان حال که اسرائیل آمد و شد فلسطینیان به خاک خود را کاملا ممنوع کرده، حکومت خودگردان فلسطینی نیز به فلسطینیانی که در اسرائیل به کار مشغول هستند، دستور داد که به کرانه باختری باز گردند.

هزاران نفر از اهالی عرب در حومه شرقی اورشلیم که شناسنامه اسرائیلی دارند، ولی فلسطینی محسوب می شوند و می توانند به کرانه باختری رفت و آمد داشته باشند، از سفر به آن سرزمین منع شده اند. اسرائیل نگران آن است که با بازگشت به کشور، موجب انتقال ویروس شوند.

بیش از شصت هزار کارگر فلسطینی در داخل اسرائیل به کار مشغول هستند و برای آن که به عامل شیوع ویروس در اسرائیل مبدل نشوند، به آنها دستور داده شده شب ها در اسرائیل بمانند و از بازگشت به خانه خویش در کرانه باختری خودداری ورزند. شمار عمده ای از این کارگران، به علت تعطیل شدن بسیاری از شرکت ها و نهادهای اسرائیلی بیکار مانده اند، ولی در همان حال شماری از پزشکان و پرستاران فلسطینی در بیمارستان های اسرائیل مشغول کار هستند.

در همان حال که بحران مالی در نوار غزه، به علت کورونا شدیدتر شده، امیرنشین قطر اعلام داشت که دوباره مبلغ ۱۵۰ میلیون دلار برای کمک به فلسطینیان آن سرزمین اختصاص داده که به صورت اقساط ماهیانه به آنجا فرستاده خواهد شد. اسرائیل برای رساندن این مبلغ همکاری لازم را انجام می دهد.