حکومت خودگردان فلسطینی سالی ۵۵ میلیون دلار به آدمکشان فلسطینی و خانواده های آنان حقوق ماهیانه می پردازد

حکومت خودگردان، همچنین به تروریست هایی که به علت کشتن شهروندان اسرائیلی، به حبس های طولانی محکوم شده اند، ماهیانه ۱۲ هزار شکل حقوق می پردازد

از آخرین آماری که حکومت خودگردان فلسطینی امروز (پنجشنبه) انتشار داد، چنین بر می آید که این حکومت هرماه مبلغ عمده ای از بودجه خود را صرف اعطای کمک مالی به تروریست هایی می کند که در زندان های اسرائیل هستند و یا خانواده های جنایتکاران فلسطینی که در هنگام ارتکاب قتل علیه اسرائیل و شهروندان ان، کشته شده اند.

در آماری که به نقل از لایحه بودجه حکومت خودگردان انتشار یافته آمده است که بودجه پرداختی به تروریست هایی که در زندان های اسرائیل هستند، ۲۳۰ میلیون شِکِل است که تقریبا ۵۵ میلیون دلار است و همچنین مبلغ ۱۷۶ میلیون دلار به خانواده های تروریست ها اختصاص یافته است که جمعا به بیش از صد میلیون دلار بالغ می شود.

اکنون مدت مدیدی است که اسرائیل خواهان توقف این کمک های ملی می باشد. از دیدگاه اسرائیلیان، مبالغی که این چنین سخاوتمندانه به خانواده های تروریست ها و شخص آنان داده می شود، یکی از عوامل اصلی تشویق ترور است و باید متوقف شود.

ولی محمود عباس در ماه های اخیر بارها گفته است که پرداخت این کمک مالی هرگز متوقف نخواهد شد. رئیس حکومت خودگردان گفته بود که حتی اگر اهالی فلسطینی به علت کمبود بودجه نان برای خوردن نداشته باشند، ادامه پرداخت پول به زندانیان تروریست در هر شرایطی باید ادامه یابد.

حکومت خودگردان، همچنین به تروریست هایی که به علت کشتن شهروندان اسرائیلی، به حبس های طولانی محکوم شده اند، ماهیانه ۱۲ هزار شکل حقوق می پردازد. این مبلغ که معادل بیش از سه هزار دلار آمریکایی می باشد، یک حقوق ماهیانه بسیار خوب در حکومت خودگردان فلسطینی محسوب می شود.

اکنون مدتی است که اسرائیل تلاش می کند از طریق نهادهای بین المللی حکومت خودگردان فلسطینی را ناچار به قطع این حقوق ها سازد. اسرائیل می گوید که پرداخت این مبالغ، تشویق خیلی خوبی برای ادامه ترور و حتی افزایش آن می باشد.

در مواردی در گذشته، برخی نوجوانان و جوانان فلسطینی اعتراض کرده اند که علت روی آوردن آن ها به ترور، فقر شدید خانواده بوده است. آنها گفته بودند که می دانند اگر کشته شوند و یا به زندان بیافتند، حکومت خودگردان، معیشت خانواده های آنان را فراهم خواهد کرد.