حکومت خودگردان فلسطینی کودکان دبستانی را به “شهادت” تشویق می کند

دستگاه های تبلیغاتی فلسطینی و همچنین حکومت اسلامی ایران، در ادعاهای خود علیه اسرائیل، اغلب از واژه “کودک کش” استفاده می کنند – و این در حالی که لقب “کودک کش” زینده خود آن هاست که کودکان را از سنین پائین، برای کشتن و کشته شدن تربیت می کنند و به میدان نبرد می فرستند که خونشان ریخته شود و شاید بتوانند خون دیگران را نیز بریزند.

در گزارشی که امروز (دوشنبه) در اورشلیم انتشار یافت، از جمله گفته شده که در کتاب های درسی مدارس فلسطینی، حتی برای دوران دبستان، مطالب بسیاری در تجلیل از جهاد و شهادت گنجانیده شده است.

هدف این مطالب آن است که کودکان دبستانی و همچنین دانش آموزان دبیرستانی، از سنین پائین روح مبارزه و جنگ داشته باشند تا بتوان آن ها را به میدان نبرد فرستاد.

حکومت اسلامی ایران، در دوران جنگ با عراق، نوجوانان را هم مورد شستشوی مغزی قرار داده و از سنین پائین به میدان نبرد می فرستاد و حتی آنان را تشویق می کرد که وارد میدان مین شوند و موجب هلاکت خود گردند، تا راه را برای پیشروی رزمندگان هموار سازند.

در گزارش امروز در اورشلیم آمده است که در کتاب های جدید درسی دانش آموزان فلسطینی، همانند سال های گذشته، کشوری به نام اسرائیل وجود ندارد و تاریخ یهودیان و سرگذشت این سرزمین کاملا تحریف شده و یهودیان به عنوان دشمنانی معرفی گردیده اند که دوستی و آشتی با آنان حرام است.

آگاهان می گویند که متن کتاب هایی که در دوسال اخیر انتشار یافته، از متون کتاب های قبلی تندروتر است و هدف آن است که فلسطینیان از دوران کودکی با تنفر علیه اسرائیل تربیت شوند و این تصور در آن ها القاء گردد که باید این سرزمین را با جنگ و فدارکاری از دست آنان بیرون آورد.

دولت کنونی اسرائیل بارها حکومت خودگردان فلسطینی و شخص محمود عباس را متهم ساخته که وقتی به زبان انگلیسی از علاقه خود به صلح و آشتی سخن می گویند، در اظهاراتشان به زبان عربی، جهاد و شهادت را مورد تجلیل فرار می دهند و از اسرائیل به عنوان “عدو” (دشمن) نام می برند.

 

2 دیدگاه‌

  1. دولت کنونی اسرائیل بارها حکومت خودگردان فلسطینی و شخص محمود عباس را متهم ساخته که وقتی به زبان انگلیسی از علاقه خود به صلح و آشتی سخن می گویند، در اظهاراتشان به زبان عربی، جهاد و شهادت را مورد تجلیل فرار می دهند و از اسرائیل به عنوان “عدو” (دشمن) نام می برند.

Comments are closed.