حکومت خودگردان می گوید که قطع حقوق ماهیانه تروریست های فلسطینی، همانند اعلام جنگ از جانب اسرائیل است.

حکومت خود گردان فلسطینی از لایحه ای که در پارلمان اسرائیل به تصویب رسیده ابراز خشم کرد. زیرا در این لایجه گفته شده که اسرائیل همه پول هایی را که حکومت خودگردان به طور ماهیانه به تروریست های زندانی در اسرائیل، و یا خانواده های تروریست های هلاک شده می پردازد، از مبالغ پولی که اسرائیل هرماه باید به حکومت خودگردان منتقل سازد کسر می کند.

اسرائیل بارها خواستار شده که پرداخت مقرری و مستمری به تروریست های زندانی و یا خانواده های آن ها باید متوقف گردد، زیرا پرداخت این پول یکی از عوامل تشویق کننده فلسطینی ها برای روی آوردن به عملیات آدم کشی می باشد.

در مقابل، حکومت خودگردان می گوید که این افراد تروریست نیستند، بلکه مدافعان راه آزادی وطن خویش هستند که جان خود را به خطر انداخته اند و حکومت خودگردان وظیفه دارد زندگی آنان و خانوادشان را تامین کند.

اسرائیل در ماه های اخیر کارزار گسترده ای را ادامه می دهد که هدف از آن قطع کمک مالی فلسطینی به ترور می باشد. استرالیا یکی از کشورهای مهمی است که اعلام داشت کمک به حکومت فلسطینی را متوقف می سازد، زیرا محمود عباس تعهد نکرده است که پول های اهدایی، به دست خانواده ها تروریست ها نخواهد رسید.

اسرائیل هر ماه مبالغی را که به صورت گمرکی و مالیاتی از کالاها و خدماتی وارداتی به حکومت خودگردان دریافت می کند، به آن حکومت تحویل می دهد و اکنون در اسرائیل قانونی تصویب شده که مبالغ نامبرده باید از این مبلغ کسر گردد.

سخنگوی حکومت خودگردان فلسطینی در واکنش به این تصمیم اسرائیلی، آن را نوعی اعلام جنگ توصیف کرد و اعلام داشت که فلسطینی ها قاطعانه با این تصمیم اسرائیل مبارزه خواهند کرد. این سخنگو ادعا کرد که فلسطینی ها علیه یک ارتش اشغالگر می جنگند و باید از خانواده های آن ها پشتیبانی کرد.

آن چه که این سخنگوی فلسطینی “نبرد علیه اشغالگری” می نامد و آن را موجه جلوه می دهد، یک رشته عملیات تروریستی فلسطینی در کشتن زن و کودک اسرائیلی می باشد.

این سخنگو همچنین اسرائیل را “کودک کش” لقب داد و ادعا کرد که ۵۴۷ کودک فلسطنی در جریان رویارویی با ارتش اسرائیل کشته شده اند. آگاهان اسرائیلی می گویند که لقب “کودک کش” را باید نثار خود رهبران ترسوی فلسطینی کرد که کودکان را به مصاف سربازان اسرائیلی می فرستند. اسرائیل هرگز به طور عمدی، هیچ کودک فلسطینی را نکشته است.

منابع آگاه گفتند که حکومت خودگردان به هر زندانی فلسطینی که به مجازات بین سه تا پنج سال محکوم شده ماهیانه دوهزار شِکل (بیش از پانصد دلار) کمک خرج ماهیانه می پردازد. این مبلغ در مورد تروریست هایی که دوران محکومیت آنان بین چهار سال تا ده سال زندان است ماهیانه شش هزار شکل می پردازد و آنانی که به بیش از سی سال زندان محکوم شده اند، هر ماه دوازده هزار شکل (بیش از سه هزار دلار) به طور ماهیانه از حکومت خودگردان دریافت می کنند.

اکنون اسرائیل خواهان آن است که پرداخت این حقوق های ماهیانه در مورد آنانی که خون اسرائیلیان را به زمین ریخته اند متوقف گردد. ولی سران حکومت خودگردان قاطعانه می گویند که حاضر به چنین کاری نخواهند شد.

یک دیدگاه

Comments are closed.