حکومت خود گردان، همه مطالب مربوط به توافق های صلح با اسرائیل، از کتب درسی فلسطینی حذف کرد

صفحه ای از کتب درسی فلسطینی درباره “نقشه راه” که در سال ۲۰۰۲ توسط دولت آمریکا به هدف پیشبرد صلح عرضه شد و اکنون حذف شده است

اقدام حکومت خود گردان فلسطینی در تجدید نظر در کتاب های درسی در مدارس کرانه باختری، موجب شگفتی ناظران گردید و این ارزیابی را موجب شد که حکومت خودگردانی می خواهد با این اقدام خشم خود را نسبت به اسرائیل بیان کند و همزمان، از قراردادهای صلح با اسرائیل دور شود.

در گزارشی آمده است که حکومت خودگردان، همه مطالبی را که درباره روند صلح با اسرائیل و توافق های به دست آمده با این کشور، در کتب درسی مدارس کرانه غربی گنجانیده شده بود، از کتب سال درسی کنونی که چند هفته پیش آغاز گردید، حذف کرده است.

در یک سال اخیر، شکاف بین حکومت خودگردان و اسرائیل عمیق تر شده و به ویژه در مورد پرداخت حقوق ماهیانه از جانب خودگردانی به تروریست های فلسطینی زندانی در اسرائیل به اوج رسیده است. در همان حال، ایالات متحده از فلسطینی ها و خواسته های آن ها دور شده و سفارت آمریکا را به اورشلیم منتقل کرده و همچنین در حال تنظیم طرح صلحی است که فلسطینی ها حتی حاضر نیستند به بررسی سود و زیان آن بپردازند.

حذف رویدادهای مربوط به روابط فلسطینی ها با اسرائیل از کتب درسی، مربوط به کتاب های کلاس یازده و دوازده دبیرستان است که در گذشته مطالب زیادی درباره پیمان صلح اوسلو و دیگر توافق های اسرائیلی – فلسطینی در آن گنجانیده شده بود، ولی اکنون به کلی حذف شده است.

این کتاب ها علاوه بر کرانه باختری، در مدارس عرب زبان شرق اورشلیم و همچنین در همه مدارس نوار غزه تدریس می شود.

یکی از مطالبی که از این کتاب ها حذف شده، نامه ای است که در سال ۱۹۹۳ پس از امضای پیمان صلح اوسلو، یاسر عرفات رهبر آن زمان فلسطینی ها خطاب به زنده نام یتسحاک رابین نخست وزیر اسرائیل نوشت و در آن اصول صلح بین فلسطینیان و اسرائیل را، آن گونه که وی تلقی می کرد، بیان کرده بود. عرفات در این نامه از جمله تعهد کرده بود که فلسطینیان در راه رسیدن به آرمان های ملی خود، از این پس از خشونت دست بر می دارند و می کوشند از طریق مذاکرات به خواسته های خود برسند.