حکومت وعده می دهد که تا دو سال دیگر کمبود برق برطرف خواهد شد، ولی کارشناسان می گویند همچنان وخیم تر می شود

رئیس کمیسیون برق در مجلس ارزیابی کرد که خاموشی های برق در کشور دست کم تا دو سال دیگر ادامه خواهد یافت، زیرا ایران با کمبود شدید تولید برق روبرو می باشد. ولی کارشناسان امور می گویند که این ارزیابی بسیار خوش بینانه و غیر واقعی است که انتظار می رود مرتبا وخیم تر گردد و حکومت توان فنی و مالی آن را ندارد که ظرف دو سال، خاموشی ها را به کلی برطرف سازد.

اعتراف به مشکل کمبود برق و ناتوانی رژیم در تامین آن، در حالی مطرح می شود که فرماندهان ارشد سپاه پاسداران دو روز پیش مژده دادند که موفق شده اند همه قطعات مورد نیاز موشک های جنگی را در داخل ایران تولید کنند.

علاوه بر صنعت برق، صنایع دیگر ایران و از جمله خودروسازی نیز با مشکلات شدید صنعتی و تولیدی روبرو می باشد که نشان دیگری از ناتوانی های رژیم در نجات صنایع کشور می باشد.

پرویز محمد نژاد، رئیس کمیسیون برق در مجلس، در واکنش به سخنان مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: کمبود برق در ایران،  هزار ۱۲ هزار مگاوات است که یک هزار مگاوات از مقدار اعلام شده توسط وی بیشتر است.

او افزوده گفت که ادعای رئیس سازمان برنامه و بودجه دایر بر این که دولت در پی افزایش تولید برق بین ۲۰ تا ۳۰ هزار مگاوات است، در شرایط کنونی کشور قابل اجرا نیست.

او توضیح داد که حداکثر برق اضافی که دولت تا پایان سال می تواند وارد مدار کند، از سه هزار مگاوات فراتر نمی رود و پرسید پس چگونه ممکن است که دولت در دو سال بتواند بین بیست تا سی هزار مگاوات برق تولید کند؟

بحران کمبود برق از بهار امسال شدت گرفت و هر روز بر وخامت آن افزوده می شود.

آگاهان می گویند که بسیاری از شبکه های برق در ایران کهنه و فرسوده است و رژیم حتی اگر بخواهد سالیان بیست هزار مگاوات برق تولید کند، زیرساخت انتقال آن به مناطق مختلف کشور را ندارد و با زیرساخت کنونی، بخش مهمی از این تولید به هدر خواهد رفت.

آشنایان امور می گویند که در کنار این معضلات، باید حرفه ای نبودن مسؤولان و نبود بودجه را نیز در نظر گرفت و همه این عوامل موجب این ارزیابی می شود که مشکل کمبود تامین برق، در سال های آینده همچنان شدیدتر و وخیم تر خواهد شد.