خامنه‌ای با ابراز نارضایتی از دولت روحانی، با آنان وداع کرد

صبح روز چهارشنبه ۶ مردادماه، علی خامنه‌ای، در آخرین دیدار با حسن روحانی و دولت دوازدهم، در ارزیابی عملکرد دولت‌ روحانی گفت: «عملکرد دولت آقای روحانی در بخش‌های مختلف یکسان نبوده است، در برخی موارد بر طبق انتظارات بود اما در برخی موارد اینگونه نبود.»

خامنه‌ای از “لزوم استفاده از تجربه‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم در آینده” گفت و افزود: «یک تجربه بسیار مهم در این دوران عبارت است از بی‌اعتمادی به غرب که آیندگان باید از آن استفاده کنند. در این دولت معلوم شد که اعتماد به غرب جواب نمی‌دهد و آنها کمک نمی‌کنند و هرجا که بتوانند ضربه خواهند زد و اگر جایی هم ضربه نمی‌زنند به این دلیل است که نمی‌توانند.»

خامنه ای ادامه داد: «مطلقاً نباید برنامه‌های داخلی را به همراهی غرب منوط کرد زیرا حتماً شکست خواهد خورد. هر جا که کارها را منوط به غرب و مذاکره با آن و آمریکا کردید ناموفق بودید و هر جا که بدون اعتماد به غرب، حرکت و از آنها قطع امید کردید موفق بودید و پیش رفتید.»

او با اشاره به مذاکرات وین گفت: «آمریکایی‌ها در این مذاکرات، بر سر موضع عنادآمیز خود محکم ایستادند و یک قدم هم جلو نیامدند.  آمریکایی‌ها در زبان و وعده می‌گویند تحریم‌ها را بر می‌داریم اما تحریم‌ها را برنداشتند و برنمی‌دارند، ضمن آنکه شرط هم می‌گذارند و می‌گویند که باید در همین توافق جمله‌ای بگنجانید که بعداً درباره برخی موضوعات صحبت شود و گرنه توافقی نخواهیم داشت.»

خامنه‌ای شایعات پیشین مبنی بر ضمانت خواستن رژیم ایران از آمریکا برای عدم خروج دوباره از برجام در آینده را تایید کرد و گفت: « آمریکا هیچ ابایی از نقض قول و تعهدات خود ندارد همان‌طور که یکبار توافق را نقض کردند و کاملاً هم بی‌هزینه بود. اکنون هم که به آمریکایی‌ها گفته می‌شود، تضمین دهید که توافق را در آینده نقض نخواهید کرد، می گویند تضمین نمی‌دهیم.»

پیش از این گفته شده بود که رژیم ایران در مذاکرات وین خواهان اضافه شدن شرطی در برجام شده است که خروج آمریکا از برجام در آینده، مشروط به موافقت سازمان ملل باشد. آمریکایی‌ها این خواسته حکومت ایران  را رد کرده‌اند و گفته اند که از لحاظ قانونی، امکان دادن چنین تضمینی را ندارند.