فیلم تازه افشا شده از جلسه مجلس خبرگان برای انتخاب جانشین خمینی در خرداد ۱۳۶۸

 

یک دیدگاه

Comments are closed.