خامنه‌ای در اوج تنش نظامی با آمریکا، دو فرمانده عالی نیروهای مسلح را تغییر داد

از راست به چپ: پاسدار غلامرضا سلیمانی و محمدرضا آشتیانی

در ارزیابی علل تغییر دو فرمانده نظامی حکومت که به دستور خامنه ای انجام گرفت، ناظران امور ایران گفتند که این تغییر و تبدیل، در اوج تنش با ایالات متحده صورت گرفته و ممکن است علل مهم و ریشه‌ای داشته باشد.

در این زمینه پرسیده شد که آیا تغییر غیرمنتظره فرمانده سپاه توسط علی خامنه‌ای، ممکن است دلایلی فراتر از موافقت او با تقاضای “اداری” یک فرمانده برای کناره‌گیری داشته باشد.

خامنه‌ای، با صدور دو حکم جداگانه نظامی، محمدرضا آشتیانی و پاسدار غلامرضا سلیمانی را  به ترتیب به عنوان جانشین رئیس ستاد نیروهای مسلح و رئیس سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران منصوب کردند.

نظامی عطاءالله صالحی که تا پیش از این در سمت جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خدمت می‌کرد، کمتر از ۳ سال پیش به این سمت منصوب شده بود و پاسدار غلامرضا سلیمانی نیز که تا پیش از این، فرمانده ارشد سپاه پاسداران در منطقه اصفهان بود، با حکم جدید رهبر رژیم ایران، جانشین پاسدار غلامحسین غیب‌پرور شده است.

چرا علی خامنه‌ای با شتاب و گستره‌ای فراتر از سنت معمول خود، ساختار مدیریتی سپاه و زیرمجموعه های آن را تغییر میدهد، تغییری که نمودهای آن علاوه بر حوزه نظامی، در حوزه های اطلاعاتی (سازمان اطلاعات سپاه) و سیاسی-امنیتی (بسیج) هم قابل تشخیص بوده و کمابیش، یادآور تغییرات ساختاری سپاه در سال ۱۳۸۸ است.

در دو ماه اخیر تراکم انتصاب‌های صورت گرفته در سطوح بالای نیروهای مسلح (و مشخصا سپاه) از سوی خامنه‌ای، تامل برانگیز بوده است. گفتنی است خامنه‌ای، دو ماه پیش بود که پاسدارحسین سلامی را به جای سپاهی محمدعلی جعفری به فرماندهی کل سپاه منصوب کرد. او همزمان در این مدت به پاسدارعلی فدوی حکم جانشینی فرمانده کل، و به پاسدار محمدرضا نقدی حکم معاونت هماهنگ کننده سپاه (معادل ریاست ستاد مشترک) را داد.

ممکن است  دلایل احتمالی متعددی برای چنین تغییرات شتاب زده ای وجود داشته باشد، ولی علت اصلی هرچه باشد، احتمال می رود که تغییرات ساختار مدیریتی سپاه پاسداران، قرار است متناسب با مسئولیت‌های معینی باشد که در ساختار جدید، انتظار انجام آنها از این نهاد وجود دارد. در آن صورت شاید بتوان نتیجه گرفت که  خامنه‌ای، سپاه و زیرمجموعه های آن، در آستانه انجام ماموریتی مهم، در آینده نه چندان دور خواهند بود.