خامنه ای تلاش ایالات متحده را برای برقراری صلح و قطع کشتار بین فلسطینیان و اسرائیل، “طرح شیطانی” نامید

در تهران، آخوند علی خامنه ای در سخنرانی روز گذشته (دوشنبه)، تلاش ایالات متحده برای پیشبرد صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها را “طرح شیطانی” ترامپ نامید و ادعا کرد که چنین نقشه ای که “معامله قرن” نام گرفته، عملی نخواهد شد.

دولت پرزیدنت ترامپ اکنون یک سال است که برای تنظیم طرحی می کوشد که به نزاع دیرینه فلسطینیان با اسرائیل پایان دهد و امنیت و آشتی را بین طرفین پیش برد. ولی حکومت ایران که ادامه جنگ و خونریزی را بهترین فرصت برای اجرای هدف های خود می داند، به شیوه های مختلف می کوشد فلسطینیان را به ادامه جنگ علیه اسرائیل تشویق کند و پول و اسلحه در اختیار آنان می گذارد.علی خامنه ای که در دیدار با سرپرستان امور حج سخن می گفت، با “شیطانی” خواندن طرح صلح پرزیدنت ترامپ، ادعا کرد که این طرح هرگز عملی نخواهد شد.

ولی مطلقه فقیه طرحی را شیطانی لقب می دهد که هدف از آن پایان بخشیدن به قتل و خونریزی در منطقه و ایجاد صلح و آشتی می باشد – تا فلسطینیان نیز بتوانند به یک زندگی شرافتمندانه روی آورند و انرژی خود را صرف تامین رفاه خویش سازند.

از دیدگاه علی خامنه ای، که آرامش و دوستی را “شیطانی” می خواند، ادامه کشتار و خونریزی است که یک امر الهی محسوب می شود و مورد حمایت فعال رژیم ایران قرار دارد.

در گزارش ها آمده است که طرح صلح پرزیدنت ترامپ، که هنوز نهایی نشده، مورد حمایت سران اکثر کشورهای عرب قرار گرفته است. محمود عباس بیم دارد که این طرح، حتی علیرغم مخالفت او و سازمانش عملی شود. ولی حماس با هرگونه آشتی و مسالمت با اسرائیل مخالفت می ورزد و از نابودی این کشور سخن می گوید.

علی خامنه ای نیز در سخنرانی خود در برابر سرپرستان حج، دوباره از نابودی اسرائیل سخن گفت.

خامنه ای که سرکرده رژیم جعلی موسوم به حکومت اسلامی در ایران است، در سخنان خود دوباره اسرائیل را جعلی خواند و گفت: «بزودی ریشه حکومت صهیونیستی از سرزمین فلسطینی کنده خواهد شد».

رهبر حکومت اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «قدس پایتخت فلسطین باقی می ماند». او توجه نکرد که دولت مستقلی به نام فلسطین وجود ندارد و بنابراین نمی تواند هنوز پایتختی داشته باشد. علاوه بر این، اگر خامنه ای ادعا می کند که اسرائیل به زودی نابود خواهد شد، چه لزومی دارد که او در سخنان خود، اورشلیم را به عنوان پایتخت فلسطین مورد تاکید قرار دهد؟

آخوند علی خامنه ای در حالی از اورشلیم به عنوان پایتخت فلسطین سخن می گوید، که خود فلسطینیان، شرق اورشلیم را به عنوان پایتخت آینده خود مطالبه می کنند.