خامنه ای در سخنان یهود ستیزانه، نشان دادن کاریکاتور حضرت محمد را همسان با هولوکاست دانست

علی خامنه ای، پس از چند روز سکوت در رابطه با سخنان پرزیدنت امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه علیه اسلام افراط گرا، اظهارات او را شدیدا نکوهش کرد و آن را توهین به مقدسات اسلامی و اهانت به رسول اکرم دانست. ولی به فاجعه سربریدن دبیر تاریخ در یک دبیرستان حومه پاریس کوچکترین اشاره نکرد و مطلبی در محکوم دانستن چنین جنایتی به زبان نیاورد.

پیش از خامنه ای، شماری از روحانیون حکومتی در ایران، سخنانی در نکوهش اظهارات پرزیدنت ماکرون بیان کردند. ولی فرماندهان سپاه پاسداران از مقامات دینی رژیم در ابراز واکنش پیشی گرفتند و حتی علیه رئیس جمهوری فرانسه زبان به تهدید گشودند.

پرزیدنت ماکرون جنایت یک جوان هجده ساله مسلمان چچنی را در بریدن سر دبیر تاریخ، جنایتی دانست که در اسلام تعصب گرا ریشه دارد و چنین رفتارهایی را مردود دانست و همچنین گفت که آزادی بیان را فدای تعصب دینی نخواهد کرد.

فرماندهان سپاه پاسداران در ایران، به تقلید از پرزیدنت رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، پرزیدنت ماکرون را ناقص العقل خواندند.

در سخنان امروز خامنه ای (پنجشنبه) هیچ اشاره ای به این واقعیت هولناک نشد که یک جوان تعصب گرای چچنی که خانواده اش از روسیه گریخته و دولت فرانسه با پیروی از اصول انسانی به آنها پناه داده است، به نام اسلام، سر کسی را از بدن جدا می کند که در کلاس درس درباره محدودیت دموکراسی و آزادی بیان سخن می گفته و در چارچوب آن کاریکاتوری را از حضرت رسول اکرم نشان داده که پیشتر در مجله طنز شارلی اِبدو انتشار یافته بود.

علی خامنه ای در سخنان امور خود (پنجشنبه) کوشد جوانان فرانسوی را علیه حکومت تحریک کند، و در این زمینه گفت: «سؤال من ای جوانان فرانسه آن است که چرا تردید در مورد هولوکاست جرم است و اگر کسی چیزی در این باره نوشت باید به زندان برود، اما اهانت به پیامبر اسلام آزاد است».

خامنه ای که بارها در گذشته هولوکاست را انکار کرده و قتل شش میلیون نفر یهودی در دوران آلمان هیتلری را افسانه خوانده، ممنوعیت قانونی در انکار هولوکاست را در ردیف نشان دادن یک کاریکاتور، آن هم در کلاس درس و هنگام بحث درباره محدوده آزادی بیان دانست.

رئیس جمهوری فرانسه در سخنان خود در محکومیت جنایت آن پناهنده جوان چچنی، اسلام افراط گرا به شیوه داعش را محکوم دانسته بود، ولی تاکید کرده بود که به دین مبین اسلامی احترام می گذارد و فرانسه زیستگاه میلیون ها نفر شهروند مسلمان است که از احترام و تساوی حقوق برخوردار هستند.