خامنه ای نمی داند که جوابِ «های»، «هوی» است!

تفسیر سیاسی هفته
نوشتۀ منشه امیـر

دانلود فایل صوتی تفسیر

علی خامنه ای در سخنرانی در برابر گروهی آخوند حرفه ای که آنان را “مداحان اهل بیت” می نامند، سخنانی می گوید که تعیین کننده سیاست های کنونی و آینده رژیم است و یک بار دیگر آب پاکی به روی دست همه آنانی می ریزد که امید داشتند رژیم را به شیوه ای به سوی سنجیدگی و تعقل بکشانند و از این گمراهی و تعصب و فتنه گری کمی دور سازند.

خامنه ای با جسارت می گوید: دیگران چه حقی دارند به ما بگویند که در فلان کشور دخالت نکنیم؟ ما همسایگان این منطقه هستیم، شما در این جا چکار می کنید؟

یعنی، رهبر حکومت اسلامی به خود حق می دهد در امور همه کشورهای منطقه دخالت کند، برای برانداختن حکومت های موجود به توطئه چینی دست بزند، گروه های ترور برپا سازد، در کشتار مردم مسلمان سوریه فعالانه شرکت داشته باشد، گروه های ترور شیعه را در بحرین تغذیه کند، و انواع توطئه های دیگر، و دنیا هم نظاره گر باشد و چیزی نگوید، و یا به به کند و چهچه بزند.

خامنه ای نمی داند، و تا کنون پی نبرده است که جواب های، هوی است و اگر او این چنین علنی، به دخالت های خود در کشورهای منطقه افتخار می کند، بداند، و بی تردید می داند، که حکومت های منطقه و قدرت های جهانی بیکار و بی اعتنا نخواهند نشست و  برای خنثی کردن این توطئه ها اقدام خواهند کرد.

خامنه ای با این ادعا که “آن ها همسایگان ما هستند و ما در آن کشورها منافعی داریم که می خواهیم از آن دفاع کنیم”، به خود حق دخالت می دهد و دو امر اصلی و الفبای سیاسی جهان را نادیده می گیرد:

طبق قوانین بین المللی، او حق ندارد در امور کشورهای دیگر دخالت کند و به عملیات تخریبی دست بزند و ادعا کند که هدفش تامین منافع منطقه ای خویش است.

این گونه دخالت های تخریبی در کشورهای دیگر، در قانون بین المللی نفی شده است. آن دولت ها حق دارند از خود دفاع کنند، به مراجع بین المللی روی آورند، اسلحه خریداری کنند و در همه جبهه های دیپلماتیک، نظامی و بین المللی با حکوت متجاوز سروشاخ شوند. این حق آنان است و جواب های، هوی است.

نکته دوم، همه کشورها در همه کشورها منافعی دارند که باید از آن نگاهداری کنند.

برای کشورهای غربی، خاورمیانه یک منطقه اساسی و حیاتی است. هم بخش عظیمی از سوخت مورد نیاز دنبای غرب را تامین می کند و هم بازار بزرگی برای داد و ستد بازرگانی است و هم منطقه ای سوق الجیشی از نظر نظامی محسوب می شود.

بنابراین، اگر شما می خواهید بر این منطقه حیاتی تسلط یابید و شریان اقتصادی و سیاسی و نظامی غرب را قطع کنید، بسیار طبیعی است که آن ها در برابر شما خواهند ایستاد و این توطئه را خنثی خواهند کرد.

بنابراین، ادعا خامنه ای که می گوید ما در همسایگی این منطقه هستیم و شما از آن دور هستید، استدلالی خام یا تزویرآمیز و بی پایه است.

خمینی پایه گذار حکومت شما گفته بود که مسلمان واقعی باید با فتنه در حال جنگ باشد و هرجا فتنه ای هست به رویارویی با آن بشتابد، تا روزی که فتنه از سراسر دنیا باید ریشه کن شود.

به سخنی دیگر، حکومت دینی در ایران، حکومت کمونیستی کرده شمالی نیست که هدفش از تولید بمب هسته ای و ساخت موشک آن است که کشورهای دیگر را بترساند و نگذارد که آن ها درصدد برانداختن رژیم برآیند. نظام سیاسی – دینی ایران می خواهد مذهب شیعه را در جهان اسلام و سپس بر سراسر دنیا مسلط سازد، و دست بردار هم نیست.

بنابراین، موشک حکومت اسلامی ایران از موشک کره شمالی سخت خطرناک تر است – و همین گونه بمب هسته ای رژیم ایران که هنوز ندارد.

کره شمالی هرگز نگفته است که می خواهد یک کشور دیگر را نابود کند، بلکه گفته است که اتم و موشک می سازد تا کشورهای دیگر جرات حمله به آن رژیم را نداشته باشند.

این با سیاست های رژیم ایران تفاوت اساسی دارد.

حکومت ایران اگر توان داشته باشد، با موشک و اتم خود، نه تنها اسرائیل، بلکه همه کشورهای اروپایی را مورد تهدید قرار خواهد داد.

تفاوت با کره شمالی، از زمین تا آسمان است و حساسیت جهانی نیز صد درجه بیشتر.

علی خامنه ای در سخنانش، با یک افتخار جاهلانه می گوید که ما با مردم منطقه ارتباط برقرار کرده ایم و آن را ادامه خواهیم داد.

او باید توضیح دهد که از کدام مردم منطقه سخن می گوید.

حکومت خمینی – خامنه ای، حتی با مردم ایران نیز نتوانسته است رابطه برقرار کند، تا برسد به مردمان دیگر کشورهای منطقه.

نگاهی به زندان های حکومت بیاندازید: می بینید که پر است از جوانان، دانشجویان، زنان، دختران، تلاشگران محیط زیست و فعالان حقوق بشر و کوشندگان تامین ازادی های انسانی، و همچنین مالباختگان و کشاورزان.

پس، کدام ملت در ایران از شما طرفداری می کند؟

حتی با روحانیون شیعه نیز نتوانسته اید رابطه برقرار کنید، تا چه رسد به ملت ایران.

صدای همه روحانیون دگراندیش را هم خاموش کرده و می کنید، تا پایه های حکومت شما فرو نریزد – ملتی در کار نیست!

بعد، چه چیزی را به ملت های منطقه وعده داده اید که ادعا می کنید آن ملت ها طرفدارتان شده اند؟

به کدام دستاوردهای  رژیم خود می توانند افتخار کنند که مورد تحسین ملت های دیگر نیز قرار گیرد؟

از کدام ملت ها سخن می گویید که ادعا می کنید با آن ها ارتباط برقرار کرده اید و این ارتباط را تنگ تر خواهید کرد؟//

آمده اند و با ریخت و پاش کردن پول ملت ایران در کشورهای منطقه، یک عده بیکار و کم سواد و متعصب را بسیج کرده و به آن ها پول و اسلحه داده اند و به فرمان خویش در آورده اند تا هرج و مرج ایجاد کنند و نوعی خلاء سیاسی به وجود آورند که شاید رژیم ایران بتواند آن را پر کند.

خامنه ای از یک سو ادعا می کند که توانسته است با مردم منطقه ارتباط برقرار کند و آن را گسترش بخشد، و هم زمان مردم ایران را دشمن و عامل دست بیگانه توصیف می کند.

از دیدگاه خامنه ای، زن ایرانی که خواهان رفع حجاب و با زگردانیدن حقوق انسانی خویش است، از بیگانه الهام می گیرد، و آن مالباخته ای که به خیابان می آید و مال خود را می طلبد عامل دشمن است و مسلما آنانی که فریاد مرگ بر دیکتاتور سر می دهند، از دشمن دستور می گیرند.

از دیدگاه خامه ای، در داخل، همه دشمن هستند، ولی در خارج، همه قربان صدقه رژیم ایران می روند و حاضرند به خاطر این حکومت، و در واقع به خاطر پول کلانی که ریخت و پاش می کند، بکشند و کشته شوند.

سی و نه سال است که ادعای رهبری جهان اسلام را داشته و در منطقه دخالت کرده اند. از افغانستان و پاکستان بگیرید که دارای اقلبت های بزرگ شیعه هستند، تا عراق و لبنان که آن ها هم شعیانی حتی با درصد بالاتر از پاکستان و افغانستان دارند.

کدام یک از این کشورها آمده است و مرجعیت تقلید حکومت ایران را پذیرفته و پیرو و فرمانبردار این رژیم شده است؟

گستاخی و دروغ پردازی شما تا این حد؟

حالا کره شمالی که مدتی زیر تحریم های سخت آمریکا بوده، می آید و التماس می کند که می خواهد تماس بگیرد و گفتگو کند و دیکتاتور کره شمالی خواهان ملاقات با ترامپ می شود.

ولی شما همچنان فریاد مرگ بر آمریکا سر می دهید، زیرا می دانید که این، دکانتان است و این، علت وجودی شماست – و وقتی این شعار را متوقف کنید، شریان حیاتی حکومت خویش را قطع کرده اید.

آن قدر به خود می بالند و یاوه سرائی می کنند و رجز می خوانند، که متوجه نشده اند دنیا گردیده و شرائط جهانی تغییر یافته و ملت ها دیگر نخواهد گذاشت حکومت های یاغی دوام آورند.

این، در همان هنگامی رخ می دهد که در داخل ایران نیز مردم دلاور احساس می کنند که زمان مناسب نزدیک می شوند و هنگام یک بپاخیزی همگانی فرا می رسد.

زن و دختر ایرانی که شال خود را به چوب می بندند و اعتراض خویش را در سکوت فریاد می کنند، به خوبی می دانند که به خاطر این پیکار بر حق، چه بهای سنگینی باید بپردازند و چه چیزی در زندان در انتظار آنهاست. ولی به مبارزه ادامه می دهند و رژیم نمی تواند صدایشان را خاموش کند.

همه اقشار دیگر مردم نیز به صدا درآمده اند و فریاد آنان با گذشت زمان رساتر خواهد شد.

آیا آن کشاورزانی نیز که برای دریافت آب به راه پیمایی پرداخته اند، آن ها هم بیگانه و یا سرسپرده دشمن هستند؟

آیا این، انقلاب های بزرگ جهانی را به یاد نمی آورد.

خانه تان آتش گرفته و در شعله خشم مردم ایران بزودی فرو خواهد پاشید، و حالا شما ادعا می کنید که با مردم منطقه دوست شده اید و آن ها قربان صدقه شما می روند؟

اورشلیم – شنبه ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۶ ، دهم ماه مارس ۲۰۱۸

4 دیدگاه‌

  1. خمینی با دروغ های بزرگ و با تهمت های بی پایه و با وعده های شیرین ولی دست نیافتنی مردم عادی وروشن فکران و حتی دولت های امریکا و انگلیس رافریب داد وحکومت را در دست گرفت . وبعد شروع کرد به قلع و قمع گروه ها و روز نامه ها به بهانه دفاع از اسلام و… و بعد ان نهمت الهی بود (هشت سال جنگ) که به پایدار کردن حکومت خمینی کمک کرد و هر صدای مخالفی را خفه کرد. جانشین خمینی نیز همین رویه را ادامه داد . به بهانه مبارزه با دشمن و نفوذ دشمن تمام صدا های مخاف رژیم را خاموش کرد مردم را کشت خون ها ریخت و خاوران های زیادی به وجود آورد . جالا که صدا به فریاد تبدیل شده دنبال راه حل میگرده تا فریاد ها را خاموش کند و چه بهانه ای بهتر از شروع یک جنگ با شیطان بزرگ و یا جنگ با دست پرورده استکبار (اسرائیل) .تو این فکرم که این بار هم جهان فریب مکر آخوند را خواهد خورد یا نه. تو این فکرم آیا این بار هم اسرائیل ساکت خواهد ماند یا نه. همانند روزهای اجلاس هفت کشور در گوادالپ که همه دنیا بدون بررسی گفته های خمینی فریب وعدهای او را خورد و حتی این زحمت را به خو د ندادند که دست نوشته ها و گفته های خمینی را در مورد آزادی رای زنان و حکومتهای غربی و اسرائیل مطالعه کنند که اگر میکردند این ظلم و فریب بزرگ بر ایران و ایرانی انجام نمی شد. و در این عجب هستم که امریکا و انگلیس فریب خوردند ، عیبی ندارد ولی اسرائیل چرا؟ چرا ساکت ماندند و هیچ نگفتند ؟ آیا اسراییلی ها هم فریب خورده بودند؟!!!!!!!!

  2. خدابیامرز شاه نعمت الله ولى رهبر دراویش گنابادى در ۸۰۰ سال پیش در کتاب شعر خودش به ایرانیان وعده داد که بعد از سرنگونى حکومت محمدرضاشاه پهلوى حکومت ۴۰ ساله آخوندها در ایران به روى کار مى آید و بعد از سرنگونى حکومت آخوندهاى ایران ایرانیان زندگى جدیدى را تجربه مى کنند و الان تمام کشور ایران شورش هاى اقتصادى بسیار سنگین به راه افتاده است و تمام ایرانیان خواستار سرنگونى حکومت آخوندهاى ایران هستند و از آن طرف TRUMP رئیس جمهور بسیار خوش شانس آمریکا نیز مى خواهد از توافق برجام خارج شود تا با ایجاد شدن شورش هاى میلیونى بسیار سنگین در زمینه هاى مختلف اقتصادى در سراسر ایران حکومت ایران کمتر از ۳ ماه سقوط کند و سرنگون شود .
    در چنین شرایطى حتى ساختن بمب اتم توسط حکومت ایران هم نمى تواند جلوى سرنگونى حکومت ایران را بگیرد چون شورش هاى اقتصادى داخل ایران فرقى با بمب اتم منفجر شده ندارد .
    به همین خاطر است که حکومت آخوندهاى ایران با شاه نعمت الله ولى دشمن هستند و دراویش گنابادى را به زندان مى فرستند و حتى اعدام مى کنند چون دراویش گنابادى از سرنگونى حکومت آخوندهاى ایران در سال ۱۳۹۷ هجرى شمسى خبر دارند چون شاه نعمت الله ولى در کتاب شعر خودش در ۸۰۰ سال پیش به ایرانیان گفته است حکومت آخوندهاى ایران فقط ۴۰ سال عُمر مى کند نه بیشتر .

    • پیشگویی را باور می کنید در قرن دیجیتال اینترنت اما شاه نعمت ولی هرگز اینو نگفته پس چرا امیدتو به آمریکا هست واقعا که برای سید محمد حسینی و ری استارت که اموال عمومی را آتش می زنند متاسفیم

  3. تفسیر و تحلیلی بس بجا، با آرزوی گوشِ شنوا از حکومت در ایران۰ دوستی ایران و اسرائیل، سابقه تارخی دارد و قابلِ احترام۰

Comments are closed.