خانم آنگلا مرکل سومین صدراعظم آلمان خواهد بود که برای ابراز همبستگی با یهودیاناز آشویتس دیدن می کند

ورودی اردوگاه مرگ آشویتس که در آن یک میلیون نفر یهودی به دست نازی ها کشته شدند

صدر اعظم آلمان، بانو آنگلا مرکل که دوران خدمتش به زودی به پایان می رسد، چهارده سال پس از آن که به مقام رهبری آلمان رسید، اعلام داشت که قصد دارد از بازداشتگاه مرگ آشوویتس، که در دوران آلمان نازی حدود یک و نیم میلیون انسان در آن جا قربانی شدند، دیدن کند و به جانباختگان ادای احترام نماید. آشویتس که در خاک لهستان قرار دارد، بزرگترین قربانگاه انسان ها در دوران هیتلری بود که در آن جا حدود یک میلیون یهودی نیز کشته شدند و اجساد آن ها در کوره های آدم سوزی به خاکستر مبدل شد.

خانم مرکل سومین صدر اعظم آلمان است که در زمان خدمت خود، به دیدار از این اردوگاه مرگ می رود. نهاد بین المللی مدیریت آشویتس اعلام داشت که این تصمیم خانم مرکل، گامی در ابراز همبستگی با ملت یهود و قربانیان جنایات نازی ها می باشد.

صدراعظم آلمان در حالی به دیدار آشویتس می رود که در کشورش یهودستیزی به شیوه ای زشت و ناهنجار قوت گرفته و در یک سال اخیر موارد زیادی از تعرض به یهودیان در شهرهای مختلف آن کشور روی داده است.

آگاهان امور می گویند که به دنبال ورود حدود یک میلیون نفر پناهجو به آلمان در سال های اخیر، نه تنها شماری از آنان سنت یهودستیزی را با خود به آلمان آورده اند، بلکه موجب سربلند کردن دوباره نژاد پرستان آلمانی شده اند که پناهجویان را انسان های حقیر تلقی می کنند و در کنار آن به یهودستیزی دوران هیتلر بازگشته اند که یهودیان را موجودات پست توصیف می کرد و این در حالی یهودیان برجسته ترین قشر اجتماعی آلمان در امور علمی، پزشکی، هنری و ادبی بودند و به فرهنگ آلمان خدمات بسیار کردند و حتی در جنگاوری، به خاطر دفاع از آلمان دلاوری هایی انجام داده بودند که برخی از آنان را به دریافت مدال شهامت در جنگ جهانی اول مفتخر ساخت.