خانم سیوان شهاب،مدیر فرهنگسرای ایران در اسرائیل:جنگ ما در زیر زمین و با ایدئولوژی مرگبار است

پس از هفتم اکتبر و حمله تروریستی به خاک اسرائیل از سوی گروه تروریستی حماس که منجر به قتل و تجاوز و ربودن یهودیان گردید جامعه و دولت  اسرائیل هم باید از خود دفاع کند و هم اینکه بتواند ضربه روحی وارد شده را ترمیم کند هرچند که کارشناسان امور بر این باور هستند که درد ناشی از جنایتی که در هفتم اکتبر رخ داد هرگز التیام پیدا نخواهد کرد.
خانم سیوان شهاب،مدیر فرهنگسرای ایران در اسرائیل در دو گفتگوی رسانه ای به شرایط اجتماعی در اسرائیل پس از هفتم اکتبر پرداخته و بر این باور است که امروز و حتی در آینده نزدیک هم  دست یافتن به صلح و آشتی بسیار سخت است.
لینک گفتگوی کامل:

https://www.youtube.com/live/Y-6LGOpzey0?si=SIzoa__4ZitHKAGn

https://www.youtube.com/live/bZKbMLNUfv8?si=q3zIdtj6C3zmA6eZ