خانم مرکل نیر خواهان افزایش فشار روسیه و چین بر حکومت ایران برای بازگشت به برجام است

صدراعظم آلمان، خانم آنگلا مرکل، که امروز (دوشنبه) دیدار  رسمی او از اسرائیل به پایان می رسد، در آخرین اظهارات خود در اورشلیم گفت که بود برجام بر نبود آن برتری دارد. ولی باید تلاش برای رسیدن به یک توافق بهتر بع شدت بیشتری از ادامه یابد. خانم مرکل که دوران شانزده ساله زمامداری او، پس از تشکیل کابینه آینده آلمان پایان می گیرد و برای همیشه از صحنه سیاسی کنار می رود، از دولت های روسیه و چین خواستار شد بر حکومت ایران فشار آورند که هرچه زودتر به مذاکرات برجامی باز گردد.

نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل، روز گذشته (یکشنبه) به خانم مرکل گفته بود: در همان حال که سانتریفیوژها در تاسیسات اتمی رژیم ایران با شتاب بیشتری می چرخند، دنیا همچنان در انتظار نشسته تا ببیند که رژیم ایران چه هنگام لطف کرده و حاضر است به مذاکرات برجامی باز گردد.

محمد سلامی رئیس جدید سازمان انرژی اتمی ایران روز گذشته گفت که ذخایر اورانیوم غنی شده ۲۰ درصدی در حکومت ایران به بیش از ۱۲۰ کیلو گرم رسیده است و این در حالی که طبق توافق برجام، غنی سازی اورانیوم در حکومت اسلامی باید همچنان در سطح ۶۷٫۳ درصد باقی بماند.

حکومت ایران به غنی سازی شصت درصدی نیز پرداخته و آژانس بین المللی انرژی اتم بارها گفته است که این سطح غنی سازی، هیچ مصرف غیرنظامی ندارد.

صدراعظم آلمان گفت که گرچه برجام هرگز یک توافق ایده آل نبوده، ولی در مرحله کنونی باید تلاش برای بازگشت به آن ادامه یابد. او گفت در حال حاضر باید توافق برجام به حال پیشین خود باز گردد و این، بهتر از نبود هرگونه قراردادی می باشد.

نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل در گفتگوهای دیروز با خانم مرکل گفته بود که اسرائیل نمی تواند با وضعی کنار آید که سانتریفیوژها همچنان به سرعت می چرخد و جامعه جهانی برای متوقف ساختن آن به هیچ اقدام عملی دست نمی زند.

خانم مرکل در سخنان خود در اورشلیم گفت که سال پیش رو در مورد احیای برجام، یک زمان تعیین کننده و سرنوشت ساز است.  برخی تحلیلگران می گویند که لحن سخنان خانم مرکل در همایش رسانه ای مشترک با نخست وزیر اسرائیل، بسیار قاطعانه تر از اظهارات پیشین او بوده است.

گیشتر ارزیابی شده بود که رژیم ایران تا ساخت نخستین بمب هسته ای، تنها چند هفته یا چند ماه فاصله دارد، ولی خامنه ای هنوز دستور تولید آن را نداده است.

خانم مرکل که روز گذشته از بنیاد “یًد وَ شِم” (موزه یادبود هولوکاست) دیدن کرد، گفت که تامین امنیت اسرائیل همیشه یکی از اولویت های سیاست خارجی آلمان بوده و هست.

از هنگام برپایی جمهوری آلمان، همه رهبران آن کشور بر این نکته انگشت گذاشته اند که پس از هولوکاست و کشتار شش میلیون نفر یهودی، باید امنیت اسرائیل به عنوان سرزمین و اقامتگاه یهودیان جهان به خطر افتد.

نفتالی بنت در همایش رسانه ای با خانم مرکل، یک بار دیگر گفته بود که اسرائیل وظیفه ملی و سرنوشت ساز خود می داند که نگذارد رژیم ایران به جنگ افزار اتمی دست باید و برای رسیدن به این هدف، به همه تلاش های لازم دست خواهد زد.

خانم مرکل امروز در پایان دیدار دو روزه از اسرائیل به برلین باز می گردد.

صدراعظم آلمان در دو روز اقامت خود در اورشلیم، درباره بازماندگان قربانیان هولوکاست و لزوم ادامه کمک مالی به آنان نیز گفتگو کرد.

او در گفتگوی خود با نفتالی بنت، همچنین به موضوع فلسطینی ها پرداخت و از برپایی کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل جانبداری کرد. ولی نفتالی بنت گفت که دولت او برپایی کشور فلسطینی را بزرگترین خطر امنیتی تلقی می کند که ممکن است به کانون ترور رژیم ایران و سازمان های تروریستی فلسطینی و عربی علیه اسرائیل مبدل شود.