خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی: چرا دولت کانادا با حکومت ایران برخورد جدی نمی کند  

خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی در کانادا در اعتراض  به نحوه برخورد دولت کانادا در قبال حکومت ایران گفته اند  که عمر الغبرا وزیر حمل و نقل کانادا نتوانسته موضع محکمی علیه ایران اتخاذ کند.

این اعتراض س از آن صورت می‌گیرد که آتیا کالامارد، نماینده سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر گزارش خود رژیم ایران را به ارتکاب چندین مورد نقض حقوق بشر و قوانین بین المللی قبل از سقوط هواپیما و بعد از سقوط آن متهم کرد.

همزمان  عمر الغبرا ، وزیر حمل و نقل کانادا به شورای سازمان هواپیمایی کشوری بین المللی گفت، کانادا از رژیم ایران می‌خواهد که شفافیت بیشتری از خود نشان دهد.

وی افزود:  تا زمانی که ایران شفافیت از خود نشان ندهد کانادا همچنان به مطالبات حقوقی اهالی قربانیان ادامه خواهد داد.

وزیر حمل و نقل کانادا گفت: تهران باید در قبال اهالی قربانیان و کسانی که در این حادثه زیان دیده‌اند، پاسخگو باشد.

حامد اسماعیلیون، سخنگوی بنیاد خانواده‌های قربانیان، نیز در این باره گفته است که  پس از گزارش نماینده سازمان ملل متحد خانواده‌های قربانیان انتظار داشتند که این گزارش نقطه عطفی برای اتاوا است و حداقل سازمان هواپیمایی کشوری بین‌المللی کانادا می‌بایست به طور علنی ایران را محکوم کند.

اسماعیلیون افزود: ما به پاسخ جدی‌تری از سوی دولت کانادا امیدوار بودیم.

بنیاد خانواده های قربانیان ، در همین راستا ۱۸ هزار امضا را از طریق دادخواست بین المللی جمع آوری کرد و از کشورهای عضو سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری خواست تا قطعنامه‌ای را در محکومیت اقدامات ایران به تصویب برسانند،این دادخواست پس از گزارش کالامارد به سازمان ملل است که گفته بود ایران محل سقوط هواپیما را بولدوزر تخریب کرده و وسایل و آنچه از قربانیان به جا مانده بود را غارت کرده است.