خانواده های شماری از قربانیان آبان ۹۸ با ارائه اسناد رسمی نشان دادند که فرزندان آنها هدف گلوله قرار گرفته بودند

خانواده های قربانیان جنایات رژیم در کشتار تظاهرکنندگان در آبانماه دو سال پیش، در آستانه نزدیک بودن سالروز آن، با ارائه اسناد رسمی رژیم، نشان دادند که ادعاهای حکومت دایر بر این که این تلاشگران هرگز هدف گلوله قرار نگرفته اند، ثابت کردند که بسیاری از قربانیان، هدف گلوله های ماموران رژیم قرار گرفته بودند و یا در اثر اصابت گلوله های ساچمه ای کشته شده اند.

مقامات حکومت بارها ادعا کرده اند که برای فرو نشاندن آن تظاهرات، هرگز اسلحه گرم به کار نبرده و باعث قتل کسی نشده است. آن ها بعدا سخنان خود را تصحیح کردند و گفتند که تنها سلاح به کار رفته تفنگ هایی بوده که گلوله ساچمه ای و یا پلاستیکی شلیک می کرده است، که خود این نوع اسلحه نیز اگر از فاصله کمی شلیک گردد، موجب قتل می شود.

اعتراض های عمومی اواخر آبان ماه دو سال پیش، هنگامی آغاز گردید که مردم آگاهی یافتند که حکومت به ناگهان نرخ بنزین را سه برابر کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری وقت ادعا کرده بود که او از این جریان اطلاعی نداشته است. روحانی در حالی این دروغ را عنوان کرد که خودش یکی از سه نفر سران سه قوه بود که این تصمیم را به صورت مشترک اتخاذ کرده بودند – ولی روحانی ادعا کرد که از زمان به اجرا گذاشتن آن بی اطلاع بوده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، در آن تظاهرات که سراسر کشور را فرا گرفت، یک هزار و پانصد نفر کشته شدند که اکثر آن ها به دنبال شلیک گلوله از سوی ماموران رژیم بود. برخی سازمان های حقوق بشر گفتند که تا کنون توانسته اند اسامی بیش از سیصد نفر از کشته شدگان را شناسایی کنند.

شماری از خانواده های قربانیان با نشان دادن گواهی رسمی مرگ عزیزان خود، ثابت کردند که حتی پزشکی قانونی تایید می کند که مرگ عزیزان آن ها در نتیجه اصابت شیء سخت بوده که ممکن است گلوله جنگی یا ساچمه ای باشد.

برخی از این خانواده ها با رسانه های فارسی زبان خارج از کشور نیز گفتگو کردند و این گواهینامه های رسمی را نشان دادند.

روح الله خمینی در همان هفته های نخست انقلاب و پس از آن، بارها گفته بود که تداوم حکومت بر پایه حمایت مردم از آن است که اگر متزلزل شود، حکومت مشروعیت خود را از دست می دهد.

ولی خود او بود که در تابستان ۶۷ دستور اعدام هزاران تن از همان مردم را صادر کرد.

خانواده های بسیاری از قربانیان تیراندازی های آبان دو سال پیش می گویند که حکومت هنوز درباره سرنوشت عزیزان آن ها و محل دفنشان، اطلاعاتی در اختیار آنان قرار نداده است.