خانواده های قربانیان جنایات حکومت ایران ۱۳۶۷ در ژنو همایش برگزار کردند

یک نهاد حقوق بشری به نام “عدالت برای قربانیان کشتار ۱۳۶۷” با برگزاری نشستی در ژنو، از دولت های جهان خواستار شد از ادامه عملیات جنایتکارانه حکومت اسلامی ایران جلوگیری کنند.

با همکاری چهار نهاد حقوق بشری، نهاد نامبرده روز گذشته، پنجشنبه، نشستی در ژنو که مرکز شورای حقوق بشر سازمان ملل است، برگزار کرد و از سارمان ملل خواستار شد که به تحقیق و بررسی جنایات رژیم در سال ۶۷ خورشیدی بپردازد که در جریان آن چند هزار نفر از تلاشگران سیاسی ایران به دستور رژیم در برابر جوخه های آتش قرار گرفتند.

بسیاری از این اعدام شدگان، زندانیان پیشین بودند که دوران محکومیت را گذرانیده و آزاد شده بودند و یا افرادی که پس از یک بازپرسی چند دقیقه ای، به جوخه های آتش سپرده شدند.

نهاد موسوم به “بنیاد عدالت برای قربانیان” توسط خانواده هایی که در آن سال عزیزان آن ها کشتار شدند برپا گردیده و مرکز آن در لندن است. رژیم ایران اجساد قربانیان در به صورت دسته جمعی در قبرهایی دفن کرده که با هیچ علامتی مشخص نشده است.

شماری از خانواده های قربانیان، در همایش ژنو حضور داشتند و عکس های عزیران خود را به همگان نشان می دادند.

این بنیاد از سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی خواهان محاکمه و محازات جنایتکاران حکومت اسلامی ایران شدند.

یکی از بستگان فردی که توسط رژیم در سال ۶۷ خورشیدن تیرباران شد، با حاضران گفت که جنایات امروز حکومت نیز یادآور همان فجایع ۲۹ سال پیش است

در این همایش، بلندپایگان چندین سازمان حقوق بشر جهانی و شماری از کارشناسان امور حقوق بشر نیز حضور داشتند و برخی از آنان سخنرانی کردند.

2 دیدگاه‌

Comments are closed.