خاکسپاری استاد شجریان در میان فریبکاری های رژیم انجام گرفت، ولی امید مردم ایران به خاک سپرده نشده است

خاکسپاری پیکر محمد رضا شجریان در آرامگاه توس مشهد، و در کنار موزه ابوالقاسم فردوسی، مانند بسیاری دیگر از رفتارهای ترفندی رژیم، با فریبکاری و نیرنگ همراه بود تا شمار بسیار کمی از دوستداران شجریان و دوستداران خاک ایران و فرهنگ و هنر این سرزمین، در کنار گور او حضور داشته باشند.

حکومت همه راه های ورودی به محوطه آرامگاه فردوسی را بسته بود، تا جمعیت نتواند به آن جا نزدیک شود.

هزاران تن  پای پیاده و از مسافتی دور به سوی محلی که قرار بود در آنجا دفن شود، به راه افتادند. ولی حکومت برای به اشتباه انداختن آن ها محل دفن را به نقطه دیگری منتقل ساخت، تا، تنها بستگان نزدیک شجریان بتوانند در کنار گور او حضور داشته باشند.

همچنین، دو آمبولانس وارد محوطه گورستان توس ساخته بودند  تا مردم نتوانند تشخیص دهند کدام یک حامل پیکر شجریان است.

همه روزنامه های تهران، خاکسپاری شجریان را در صفحه اول خود بازتاب داده بودند. ولی تنها یک روزنامه بود که این خبر را در دو خط و به صورت یک خبر بی اهمیت منتشر ساخت و آن، روزنامه کیهان به سردبیری حسین شریعتمداری بود. این روزنامه کیهان بود که بیانگر دیدگاه ها و سیاست های شخص علی خامنه ای است که در سال های پیش نیز هنگامی که شجریان خواهان توقف پخش آهنگ های خود در رادیو و تلویزیون دولتی رژیم شد، او را به تمسخر گرفت و در واکنش گفت که انتشار یک نامه و پخش شدن یا نشدن یک آهنگ نباید این گونه موجب جنجال شود.

خاکسپاری استاد شجریان با نوای مرغ سحر:

با این همه، رسانه خبری وابسته به سپاه پاسداران، نتوانست این خبر را نادیده بگیرد و در چند گزارش جداگانه در فاصله های زمانی نسبتا کم، از مراحل انتقال پیکر به محوطه آرامگاه ابوالقاسم فردوسی و آیین خاکسپاری و انجام آن خبر داد. همچنین خبرگزاری ایسنا نخستین سامانه خبری رژیم بود که در همان ساعات نخستین گزارش داد ه آیین خاکسپاری به انجام رسیده است. این خبر حدود یک ساعت بعد از جانب منابع خبری دیگر مورد تایید قرار گرفت.

درگذشت شجریان، در سراسر دنیا بازتاب داشت و یک بار دیگر پایه های رژیم ایران را به لرزه درآورد و بسیاری سوگند خورده اند که خواهند کوشید این مشعل همچنان روشن بماند و در این رستا به فرزندان شایسته او و به ویژه همایون شجریان چشم امید دوخته اند.