خبرگزاری تسنیم، مطالب یک روزنامه نگار امور امنیتی اسرائیل را به دروغ “اعترافات موساد” نامید

دکتر رونن برگمین پژوهشگر امور امنیتی و روزنامه نگار جنجالی اسرائیل

سامانه خبری تسنیم در تهران که بازتاب دهنده دیدگاه های سپاه پاسداران است، در یک عنوان درشت خبری، در شماره امروز خود (سه شنبه) نوشت: «موساد اسرائیل به ترور شهید تهرانی مقدم دانشمند هسته ایران اعتراف کرد»

با آن که این خبر، ظاهرا از اعتراف سرویس امنیت خارجی اسرائیل به هلاکت یک فرد داخل ایران حکایت دارد، در واقع تکرار مطالبی است که یک روزنامه نگار و پژوهشگر امور امنیتی اسرائیل به نام رونن برگمن در کتابی نگاشته که دو سال پیش انتشار یافته و معلوم نیست که تسنیم، به عنوان یک سامانه خبری، چرا امروز به فکر آن افتاده است.

برگمن، که گزارش های او از جمله در روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز و روزنامه اسرائیلی یدیعوت اخرونوت (آخرین اخبار) انتشار می یابد، در کتاب خود بر این اصل در سیاست دفاعی اسرائیل استناد کرده که اسرائیل، برای خنثی کردن توطئه های تعرضی دشمنان، باید به اقدامات پیشگیرانه دست بزند.

برگمن در کتاب خود به تلاش گسترده و چندین ساله اسرائیل برای خنثی کردن برنامه های اتمی رژیم ایران پرداخته و از جمله به یک رشته خرابکاری هایی که در برنامه اتمی ایران رخ داده پرداخته و از جمله این احتمال را مطرح ساخته که اسرائیل برای متوقف ساختن برنامه های اتمی رژیم، به اقداماتی نیز از قبیل هلاکت افرادی که “دانشمندان اتمی” معرفی شده اند دست زده که از جمله آنان فردی به نام تهرانی مقدم بوده است.

کتاب رونن برگمن در مورد عملیات موساد اسرائیل در ایران به چندین زبان و از جمله روسی انتشار یافته و اکنون به زبان فارسی نیز در ایران منتشر شده است

انتخاب این عنوان که “موساد به قتل اعتراف کرده” اقدامی کودکانه و فریبکارانه از جانب یک سامانه خبری است که ظاهرا باید امانت در انتشار خبری را رعایت کند.

عنوان کتاب رونن برگمن، بر یک ضرب المثل عبری استناد دارد که میگوید: اگر کسی قصد هلاکت تو را دارد، در نابودی او پیشدستی کن” (הקם להורגך הקדם להורגו”. ایرانیان نیز ضرب المثل مشابهی دارند که ظاهرا به زبان عربی است و می گوید: «اِقتَل الموذی، قبل اَن یوذی”.

کتاب رونن برگمن، تا کنون به چندین زبان انتشار یافته، ولی موساد اسرائیل (سرویس امنیت خارجی این کشور) هرگز درباره مطالب آن اظهار نظری نکرده است.

ظاهرا علت انتشار این خبر دروغین توسط تسنیم آن است که کتاب رونن برگمن، اخیرا به فارسی ترجمه شده و توسط نهادی به نام “انتشارات شهید کاظمی” به بازار آمده است.