خبرگزاری تسنیم، خدمات علمی دانشمند اسرائیلی در ایران را “پروژه خطرناک” نامید

حدود صد سال پیش یک گروه از گیاه شناسان اسرائیلی به ایران رفتند تا از گیاهانی که در آن کشور می رویند نقشه برداری کنند، به این هدف که بتوان در حفظ آن ها کوشید. یک هدف مهم دیگر شناسایی گیاهان دارویی بود که در ایران می روید و شاید در کشورهای دیگر از آن بی خبر هستند.

خبرگزاری تسنیم در تهران که در واقع سخنگوی سپاه پاسداران است، در گزارشی که امروز انتشار داد، با یادآوری این رویداد علمی، آن را “یک پروژه خطرناک” نامید و به یهودستیزی و اسرائیلی ستیزی پرداخت.

تسنیم یاد آورد شد که این سفر علمی، حدود یکصد سال پیش، یعنی سه دهه پیش از اعلام استقلال اسرائیل صورت گرفت. در آن سال های سرزمین اسرائیل هنوز تحت تسلط دولت بریتانیا قرار داشت، ولی یهودیان علیه حضور انگلیس به پاخاسته و برای بیرون راندن آن از سرزمین پدری مبارزه می کردند.

تسنیم نوشت: «در آن هنگام، گیاه شناسان صهیونیست،، شناسایی گسترده گونه های گیاهی فلات ایران را در دستور کار خود قرار داده بودند». این خبرگزاری توضیح نداد که چرا یک چنین کار علمی بزرگ، ممکن است به گفته این خبرگزاری “یک پروژه خطرناک” باشد.

بسیاری از گونه های گیاهی در ایران و در سرزمین های دیگر در حال نابود شدن است، و تهیه اطلاعات علمی درباره آن ها، می تواند در ادامه وجودشان بسیار موثر باشد. در آن سال ها اوضاع حکومتی در ایران بسیار مغشوش بود و بیم آن می رفت که بسیاری از گیاهان انحصاری ایران به تدریج نابود شوند.

خود خبرگزاری تسنیم، در توضیح اهمیت این کار علمی شماری از دانشمندان اسرائیلی در ایران چنین نوشت: «پرئفسئور میخائیل زُهَری، زاده روسیه، در سال ۱۹۲۰ به ایران فرستاده شد  او در اسرائیل گنجینه ای از ژنتیک همه گیاهان خاورمیانه، با محوریت فلات ایران را شناسایی و جمع آوری کرده بود».

تسنیم نوشت: «پروفسور میخائیل زُهَری دانشنامه بسیار مهم را با نام “پایه های جغرافیایی گیاه شناسی خاورمیانه” پایه گذاری کرده بود.

این خبرگزاری سپاه پاسداران توضیح نمی دهد که چرا این خدمت بزرگ علمی را “پروژه خطرناک” می نامد. ولی آگاهان می گویند که این گونه ارزیابی ها در حکومت اسلامی ایران نباید موجب شگفتی شود، زیرا آن ها به هر بهانه ای می کوشند ضدیت خود را با ملت یهود و کشور اسرائیل بیان کنند و یهودیان را افرادی “توطئه گر” توصیف نمایند تا ظاهرا سیاست های ضد انسانی خود را توجیه کنند.