خبرگزاری فارس: تولید خودرو به نصف رسیده است. وزیر صنایع: خودرو سازی رشد زیاد داشته است

گروه صنعتی ایران خودرو طی پنج ماهه ابتدایی امسال در تولید انواع خودرو افت ۳۹.۷ درصدی و در تولید سواری افت ۳۹.۱ درصدی داشته است

بحران صنعتی در ایران، به ویژه در رشته صنایع اتومبیل سازی همچنان ادامه دارد، ولی وزیر  صنایع و معادن و صنعت ادعا می کند که خودرو سازی افزایش چشمگیر داشته است.

خبرگزاری فارس در گزارشی نوشت که صنعت خودروسازی به نصف کاهش یافته است. این خبرگزاری نوشت: تولید انواع خودرو در ایران طی مرداد امسال به ۴۷ هزار و ۳۱۷ دستگاه رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از ۴۷ درصد کاهش داشته است. تولید اتومبیل سواری نیز به ۴۳ هزار و ۷۵۸ دستگاه رسید که افت ۴۷درصدی را در مقایسه با مرداد ۹۷ نشان می دهد.

علیرغم این آمار که در یک سامانه خبری رسمی رژیم ایران انتشار یافته، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تولید خودرو با وجود فشارهای اقتصادی و روانی از سوی دشمنان نظام و عناصر وابسته داخلی ، ۷۰  درصد رشد چشمگیر داشته است. معلوم نیست که وزیر صنایع، چگونه آشکارا به تحریف آمار و ارقام می پردازد!

در گزارش خبرگزاری فارس امده است که در مرداد ماه، تولید محصولات ایران خودرو با کاهش ۵۸.۷ درصدی و گروه خودروسازی سایپا نیز به افت ۲۳.۴ درصدی تولید انواع خودرو در مقایسه با مرداد ۹۷ روبرو شد.

گروه صنعتی ایران خودرو طی پنج ماهه ابتدایی امسال در تولید انواع خودرو افت ۳۹.۷ درصدی و در تولید سواری افت ۳۹.۱ درصدی داشته است.

تولید انواع خودرو در گروه سایپا نیز طی پنج ماهه ابتدای امسال افت ۲۸.۵ درصدی و تولید سواری نیز ۳۱.۵ درصد افت داشته است.

خودروسازی در ایران پس از صنعت نفت بزرگ‌ترین صنعت در کشور  محسوب می شد .