خشونت و قتل در میان جامعه اعراب شهروند اسرائیل همچنان در حال افزایش می باشد

عکس های یازده تن از اعراب شهروند اسرائیل که در یک ماه اخیر به دست برادران خویش کشته شده اند

جامعه اعراب اسرائیل از سال ها پیش با یک مشکل بزرگ اجتماعی روبرو می باشند و آن وقوع قتل های پیاپی در خانواده هایی می باشد که به علتی با یکدیگر وارد اختلاف و ستیز شده اند. از آغاز سال میلادی جاری که ۹ ماه از آن می گذرد، ۶۹ نفر از اعراب کشور، به دست همسایگان عرب خود کشته شده اند. تنها در یک ماه گذشته، شمار قربانیان خشونت در جامعه عرب اسرائیل به یازده تن رسیده است.

شمار زیادی از این قتل ها در میان تبهکاران عرب اتفاق می افتد که در رقابت های داخلی برای تسلط بر بازار سیاه و قاچاق مواد مخدر یا اسلحه، به کشتن یکدیگر روی می آورند. ولی بسیاری از موارد دیگر به یک سنت قدیمی بین اعراب مربوط می شود که “انتقام خون” نام دارد و به موجب آن، اگر کودکی در تصادف اتومبیل کشته شد، خانواده قربانی، خود را ملزم می دانند که راننده را به قتل برسانند و آنگاه خانواده راننده است که وظیفه خود می داند فردی از خانواده آن کودک را به قتل برساند. بدین سان، زنجیره قتل های متوالی هرگز متوقف نمی شود.

یک واقعیت انکارناپذیر آن است که بسیاری از خانواده های عرب به اسلحه غیرقانونی مجهز هستند و آن را یکی از ضروریات زندگی خود می دانند. رهبران جامعه عرب در اسرائیل پلیس را متهم می سازند که برای کشف و مصادره این سلاح ها تلاش کافی به عمل نمی آورد. ولی مقامات پلیس می گویند که در حد امکانات خود به تلاش دست می زنند، ولی این وظیفه خود بزرگان جامعه است که با این پدیده مبارزه کنند.

مقامات سیاسی اسرائیل نیز می گویند که بهتر بود نمایندگان عرب پارلمان اسرائیل، که در حمایت از حقوق فلسطینی ها و تندروهای عربی و اسلامی بسیار فعال هستند، بخشی از تلاش خود را مصروف تغییر برخی هنجارهای اجتماعی می کردند که ریشه قدیمی دارد و با زندگی امروزی انسان ها همخوانی ندارد.

بخشی از قتل های صورت گرفته، به دختران نگون بختی مربوط می شود که به دور از چشم خانواده، با پسری دیدار داشته و یا دست به دست او دیده شده است. قتل های ناموسی، یکی از واجبات جامعه عرب و اسلامی در اسرائیل محسوب می شود.