خطر بروز جنگ در ایران، تا چه حد ممکن است فوری و جدی باشد؟ ارزیابی کارشناسی

در اورشلیم گفته شد که تیم ویژه امور امنیتی اسرائیل تهیه برنامه هایی را برای رویارویی با خطرات اتمی و موشکی رژیم ایران به انجام رسانده است و کشور را برای رویارویی با هر احتمالی آماده می سازد.

اسرائیل هم اکنون در دو مسیر به اتخاذ تدابیر نظامی و سیاسی پرداخته اند. در یک مسیر، اسرائیل می کوشد دولت پرزیدنت بایدن را از دادن امتیازات مالی به رژیم ایران، پیش از آن که خطرات اتمی کاملا منتفی شود، باز دارد.

در مسیر دوم، اسرائیل با این فرض که ممکن است کوشش های بین المللی به نتیجه نرسد، به تهیه یک رشته برنامه های نظامی، برای نابود کردن تاسیسات اتمی ایران پرداخته و با جدیت بسیار امکانات آن را فراهم می سازد.

اسرائیل می گوید: در همان هنگام که جامعه جهانی به دنبال راهی برای متوقف ساختن برنامه های اتمی ایران است، رژیم تلاش های هسته ای را دو چندان کرده و به مرحله ای نزدیک شده که بتواند در کوتاه ترین مدت، نخستین بمب اتمی خود را آماده سازد.

آنتونی بلینکن وزیر خارجه دولت جدید آمریکا روز گذشته در همین زمینه گفته بود که حکومت تا هنگام ساخت نخستین بمب خود، تنها چند هفته فاصله دارد.

این واقعیت، از چندی پیش زنگ خطر را در اسرائیل نیز به صدا درآورده است.

آقای منشه امیر در مصاحبه های تلویزیونی سه روز اخیر خود، ابراز نگرانی  کرد که خطر وقوع جنگ در ماه های آینده بسیار جدی به نظر می رسد. او گفته است که اگر رژیم ایران به همین مسیر ادامه دهد، چاره ای جز حمله هوایی باقی نمی ماند.

جنگنده های رادارگریز از نوع اف – ۳۵ که اسرائیل در اختیار دارد، و همچنین بمب های بسیار سنگین و سنگرشکن که می تواند به عمق شصت متری زمین نیز رخنه کند، و امکانات نظامی دیگری که ماهیت آنها محرمانه مانده است، توان دفاع را از رژیم ایران می گیرد.

یکی از احتمالاتی که در توجیه علت به کار افتادن آژیر خطر در هفته پیش در غرب تهران شد، پرواز جنگنده اف ۳۵ اسرائیلی بر فراز تهران بوده است. همچنین برخی منابع خبری می گویند که بی تردید جنگنده های اسرائیلی بارها به پرواز آزمایشی بر فراز خاک ایران دست زده اند، بی آنکه شبکه راداری کشور بتواند آن ها را شناسایی کند.

آقای منشه امیر در پاسخ به این پرسش که تا چه حد خطر بروز جنگ فوری است، توضیح داد که سخن از روزها و هفته های آینده نیست. ولی ممکن است در طول سال میلادی کنونی به صورت اجتناب ناپذیر در آید.

آقای امیر بر این باور است که  خطر بروز جنگ هنگامی حتمی خواهد شد که غنی سازی هشتاد تا نود درصدی آغاز گردد و خامنه ای دستور دهد که ساخت بمب شروع شود.

سیاست رژیم ایران تا کنون آن بوده که خود را به مرحله ساخت بمب برساند، ولی تولید آن را معلق نگاه دارد تا بتواند به کلاشی های سیاسی و بین المللی دست بزند.