خطیب زاده: «خبر آزادی رانندگان دو کامیون ایرانی توسط آذربایجان درست نیست». بحران دو کشور ادامه دارد

سخنگوی وزارت خارجه حکومت ایران گفت: خبری دایر بر این که به موجب آن، دو راننده کامیون ایرانی که در آذربایجان بازداشت شده بودند درست نیست و آن ها هنوز در بازداشت دولت آذربایجان هستند.

سعید خطیب زاده گفت دو تنی که به آنها اشاره شده محکومین ایرانی هستند که در چارچوب مبادله زندانیان به ایران بازگشت داده می شوند.

این تکذیب نشان می دهد که بحران در روابط ایران و آذربایجان همچنان برقرار است و تغییری در آن به وجود نیامده است.

رژیم ایران اصرار می ورزد که آذربایجان مانند گذشته، به کامیون های ایرانی امکان دهد برای رسیدن به ارمنستان از مسیر پیشین عبور کنند. ولی در آخرین جنگ بین ارمنستان و آذربایجان، آن مسیر به تصرف ارتش باکو درآمد که از کامیون های ایران مالیات عبور مطالبه می کند.

آذربایجان همچنین رژیم ایران را متهم می سازد که به طور غیرقانونی کالا و مصالح به قره باغ علیا می فرستد که بخشی از آن از تصرف ارمنستان خارج شده است.

رژیم ایران تسلط جمهوری شیعه آذربایجان بر بخشی از قره باغ را اقدامی غیرقانونی می داند و حاضر به پذیرفتن آن نیست.

این ناحیه در جنگ ۴۴ روزه بین آذربایجان و ارمنستان، با دخالت گسترده ارتش ترکیه، به تسلط دولت آذربایجان درآمد. ولی رژیم اسلامی ایران اعلام داشته که این تسلط را نمی پذیرد و هیچ گونه تغییر در مرزهای بین آن دو کشور را به رسمیت نمی شناسد.

با آن که رژیم ایران خود را رهبر جهان تشییع می داند، به آذربایجان که بیش از شصت درصد از مردم آن شیعه هستند پشت کرده و راه دفاع از منافع ارمنستان را در پیش گرفته است.

وزیر خارجه ارمنستان هفته پیش از تهران دیدن کرد و در پایان آن اعلام شد که و کشور مسیر جایگزینی را برای عبرود کامیون ها به سوی ارمنستان مشخص ساخته اند که تا چند ماه دیگر آماده بهره برداری خواهد شد.