خواسته بعدی سپاه برای تسلط بر ایران: «سهمی از مناصب برجسته مجلس را باید به ما بدهید»

سپاه پاسداران که همچنان برای تسلط کامل بر امور سیاسی و رهبری ایران گام به گام پیش می رود، اکنون خواستار آن گردیده که برخی از پست های مهم پارلمانی نیز به افراد این گروه اختصاص یابد.

در گزارشی هایی در این زمینه در شبکه های اجتماعی، از جمله آمده است کهاختلافات نطر بین افراد جناح اصولگرا در میان راه یافتگان به مجلس یازدهم آنقدر بالا گرفته که نمایندگان و طالبان قدرت ریاست در مجلس ، وجودسپاه پاسداران را فراموش کرده اند.

نشریه اخبار تحلیل های سپاه دو روز پیش در مقاله اخیر خود به نمایندگان مجلس یازدهم بویژه آنان که خود را شایسته ریاست بر مجلس و یا حضور در هیئت‌رئیسه می بینند هشدار داده که آنچه در پیش روی آنان است باید مورد تایید ومشارکت با سپاه پاسداران باشد.

در ادامه نوشته :هرگونه انحراف از این جهت‌گیری کلان، انحراف از پیمان نمایندگی مردم و رهبری است. به‌واقع مشروعیت نمایندگان مجلس در حرکت مبتنی بر منافع سپاه پاسدارانو برای خدمت به رهبری ومردم است و اگر نماینده‌ای مسیر دیگری را در پیش گیرد، خیانت در امانت کرده و اعتبار نمایندگی خود را فوریاز دست داده است.

سپاه پاسداران در این نشریه به صراحت نوشته است باید قدرت اصلی و نافذ مجلس در دست سپاه پاسداران باشد. گفتنی است بعد از هشدارهاعلیرضا زاکانی که شانس زیادی برای ریاست مجلس داشت کنار رفت تا پاسدار قالیباف در مقابل جریان پایداری بتواند به پیروزی برسد.