خودداری آمریکا از فروش هواپیماهای اف ۳۵ به ترکیه امکان برتری ناوگان هوایی اسراییل را در خاورمیانه حفظ می کند

خودداری آمریکا از فروش هواپیماهای اف ۳۵ به ترکیه امکان برتری ناوگان هوایی اسراییل را در خاورمیانه حفظ می کند

به دنبال تصمیم ایالات متحده برای خودداری از فروش ۱۰۰ فروند هواپیمای رادارگریز f-۳۵ به ترکیه آشنایان امور نظامی در اسرائیل گفتند که این امر به ارتش اسرائیل و نیروی هوایی این کشور امکان می‌دهد که همچنان برتری مطلق خود را در حریم هوایی منطقه خاورمیانه حفظ کند.

در گزارش های پیشین آمده بود که وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون دیروز چهارشنبه انتقال وسایل و تجهیزات مربوط به هواپیماهای اف ۳۵ به ترکیه را متوقف ساخته که علت آن ابراز ناخشنودی عمیق ایالات متحده نسبت به تصمیم دولت ترکیه برای خرید سامانه‌های ضد موشکی ساخت روسیه از نوع اس ۴۰۰ می باشد.

مقامات نظامی ایالات متحده و همچنین ناتو پیمان آتلانتیک شمالی بارها هشدار داده بودند که در صورتی که ارتش ترکیه به سامانه‌های ضد موشکی از نوع اف ۴۰۰ مجهز گردد امنیت اروپا و ایالات متحده و استقلال عمل هواپیماهای آمریکایی به خطر خواهد افتاد.

اسرائیل جمعا  خرید ۵۰ فروند هواپیمای اف ۳۵ به ایالات متحده سفارش داده که تاکنون ۱۴ فروند آن به اسرائیل رسیده و بقیه آنها در ظرف دو سال آینده به تدریج ارسال خواهد شد.

۵۰ فروند هواپیمای رادار گریز از نوع  اف ۳۵ به نیروی هوایی اسرائیل امکان می‌دهد که دو اسکادران کامل را از این نوع هواپیماها برپا سازد.

محافل آگاه نظامی می گویند که حتی امروز اسرائیل وسایل و امکانات تکنولوژی در اختیار دارد که می‌تواند سامانه ضد موشکی روسیه از نوع اف ۳۰۰ را مختل کند و آن را از کار بیندازد.

همین محافل می گویند که اسرائیل در مورد استقرار این گونه وسایل و تجهیزات نظامی که بتواند سامانه های موشکی اف ۳۰۰ را از کار بیندازد با ارتش یونان همکاری دارد و گفته می‌شود که یکی از سامانه های اسرائیلی در نقطه‌ای از خاک یونان مستقر گردیده و آماده عملیات می باشد.

آگاهان می‌گویند که استقرار این سامانه اسرائیلی امکان می‌دهد که ارتش اسرائیل اطلاعات ذی قیمتی را از شیوه کار سامانه ضد موشکی اس ۴۰۰ نیز گردآوری کند.

اما اسرائیل هنوز برای خنثی کردن سیستم ضد موشکی اف ۴۰۰ تمهیدات لازم را انجام نداده است و اسرائیل نگران است که همکاری های ترکیه با روسیه و همچنین نزدیکی روابط با حکومت اسلامی در ایران توانایی های نیروی هوایی اسرائیل را در این زمینه به خطر بیندازد.

نگرانی از آن است که  ارتش ترکیه با بکار انداختن سامانه اس ۴۰۰ بتواند بخشی از برتریهای رادارگریزی هواپیماهای اف ۳۵ را خنثی کند.

فرمانده‌نیروی های  مسلح ایالات متحده در اروپا در جریان یک ادای شهادت در کمیسیونی در سنای ایالات متحده گفته بود که اگر ترکیه به سامانه‌های ضد موشکی اس ۴۰۰ مجهز گردد امنیت هوایی در اروپا نیز سخت به خطر می‌افتد او گفته بود که به ایالات متحده توصیه می‌کند که از فروش هواپیماهای پیشرفته به کشوری که با روسیه همکاری نظامی تنگاتنگی ممکن است با روسیه داشته باشد خودداری ورزد.

این فرمانده ارشد ارتش ایالات متحده همچنین ابراز نگرانی کرده بود که اسرار شیوه ساخت اف ۳۵ و همچنین اسرار مربوط به شیوه به کار اندازی آن به دست ارتش روسیه برسد و بتواند برای خنثی کردن آن به اقدامات تکنولوژی پیشرفته بپردازد.

هواپیماهای f۳۵ طبق گفته کارشناسان آمریکایی قادر است که از تشخیص راداری سامانه‌های ضد موشکی از نوع اف ۳۰۰ و اف ۴۰۰ با موفقیت کامل  بگریزد.