خودداری دولت اردن از ادامه اجاره دادن زمینی به اسرائیل، بمثابه گام دیگری در سردی روابط تلفی شد

برخی شهروندان اردنی به روشماری تا هنگامایان اجاره دادن زمین ها به اسرائیل پرداخته اند

تصمیم دولت اردن در مورد متوقف ساختن اجارۀ طویل مدت دو زمین مرزی به اسرائیل، موجب ابراز ناخرسندی شدید از جانب محافل سیاسی و کشاورزان اسرائیل گردید.

سخن از دو قطعه زمین است که به صورت دو جزیره کوچک در داخل رود اردن قرار دارد و کشاورزان اسرائیلی از ده ها سال پیش در آن جا محصول می کاشتند و اسرائیل در سال های اخیر آن جا را به یک جاذبه گردشگری پردرآمد مبدل ساخته بود.

بیست و چهار سال پیش که اردن با اسرائیل قرار داد صلح امضاء کرد، ماده ای در آن گنجانیده شد که به موجب آن، اردن این دو جزیره کوچک در داخل رودخانه را به مدت ۲۵ سال به اسرائیل اجاره می دهد. ولی در ادامه آمده بود که اردن با پایان سال بیست و چهارم باید به اسرائیل اطلاع دهد که آیا این اجازه ادامه خواهد یافت یا نه.

کشاورزان اسرائیلی در سال های اخیر این دو مکان کوچک را به یک مزرعه پر حاصل و همچنین به یک مرکز گردش و تفریح مبدل ساخته بودند که بسیار پر رونق بود.

ولی دولت اردن به اسرائیل اطلاع داده که اجاره این مکان تمدید نخواهد شد. نه تنها کشاورزان و مسؤولان گردشگری اسرائیل نسبت به این تصمیم عمیقا ابراز ناخرسندی کردند، بلکه محافل سیاسی اظهار نگرانی کردند که این امر ممکن است سرآغاز سردی روابط اردن با اسرائیل باشد.

در سال های اخیر مواردی در روابط دو کشور رخ داده که مناسبات فیمابین را تا حدودی به سردی کشانده است. یکی از این موارد، قتل دو اردنی به دست یک مامور امنیتی اسرائیل در خانه اش بود که تصور می کرد آن ها تروریست هایی هستند که قصد کشتن وی را دارند.

علاوه بر این، آگاهان امور می گویند که ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در وضع حساسی در داخل آن کشور قرار دارد و نمی خواهد موجب خشم بیشترِ مردم اردن گردد. او در ماه های گذشته برای اجرای یک رشته اصلاحات اقتصادی اقدام کرد که یکی از پیامدهای آن بالا رفتن هزینه زندگی بود. این امر با مخالفت شدید مردم و تظاهرات خیابانی روبرو شد که ممکن است ادامه پادشاهی را به خطر اندازد و از این رو ملک عبدالله اجرای اصلاحات را راکد گذاشت.

کارشناسان می گویند که اکنون پادشاه اردن نمی تواند بخشی از خاک کشورش را به اسرائیل اجاره دهد و بهانه تازه ای به دست مخالفان خویش داده و با اعتراض های مردمی روبرو گردد. در هفته های اخیر شبنامه هایی در اردن توزیع شده بود که خواستار پایان بخشیدن به اجاره آن دو جزیره به اسرائیل بود.

رهبران اسرائیل و اردن که گفته می شود مناسبات طرفین کمی تیره شده است