خیزش شبانگاهی مردم بر علیه ملایان برای چهارمین شب پیاپی همچنان ادامه دارد

تظاهرات و اعتراضات ملت ایران برای چهارمین شب پیاپی همچنان ادامه دارد

امروز جمعه از ساعات عصرگاهی با وجود فضای به شدت امنیتی در خیابانها مردم در شهرهای مختلف ایران تجمع کردند و با نزدیک شدن به ساعات شبانگاهی و تاریکی هوا همچنان بر تعداد معترضان و تظاهرکنندگان اضافه می‌شود.

براساس ویدیو های منتشر شده در رسانه های اجتماعی مردم معترض در شهرهای: تهران- کرج- مشهد- اندیمشک -قهدریجان و کرمانشاه تجمع کرده و با سر دادن شعارهای ضد حکومتی دست به اعتراض زدند.

موج جدید تظاهرات در ایران از روز سه شنبه و ابتدا از منطقه شاپوری اصفهان آغاز شد اما به سرعت به دیگر شهرهای ایران کشیده شد.

بر اساس فراخوانها مردم اعتراضات را در ساعات شبانگاهی آغاز میکنندو تا ساعات نیمه شب ادامه دارد.

نکته مهم در دور جدید خیزش ملی مردم این است که مردم این بار با شجاعت بیشتری و به شکل گسترده تر و پیگیری پا به میدان نهاده اند و در این دور از مبارزه بانوان ایرانی مانند همیشه شجاعانه در میدان مبارزه حضور دارند.

مردم در شعارهای خود شخص خامنه ای و آخوندها را خطاب قرار می دهند.شعارهایی مانند: مرگ بر دیکتاتور  نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران  توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه  ایرانی داد بزن حقت رو فریاد بزن

امروز جمعه در منطقه گوهردشت کرج – مشهد -اندیمشک -قهدریجان -تهران- کرمانشاه  تظاهرات شکل گرفت  که تا زمان منتشر شدن این گزارش همچنان ادامه دارد.

کلیپ هایی از تظاهرات مردم در شهرهای مختلف ایران: