دادستان ارشد اسرائیل , به پرونده اتهامات علیه بنیامین نتانیاهو رسیدگی می کند

انتشار این خبر که دادستان کل قصد دارد جلسه استماع برگزار کند، نتانیاهو را سخت به خشم آورد

در اوج تحولات سیاسی و بین المللی، برخی رسانه های خبری در اسرائیل گزارش دادند که از دیدگاه دادستان ارشد اسرائیل که به پرنده اتهامات علیه بنیامین نتانیاهو رسیدگی می کند، باید او را دست کم به خاطر یک پرونده مورد محاکمه قرار داد.

انتشار این سخنان با ابراز خشم شدید نخست وزیر روبرو شد که اعلام داشت، عواملی در اداره دادستانی و پلیس اسرائیل می خواهند با این شیوه ها، بر سرنوشت سیاسی اسرائیل تاثیر بگذارند و علیه شخص وی انتقام جویی کنند.

ولی اداره دادستانی و پلیس اسرائیل، این انتقادهای شدید را رد می کنند و با تاکید می گویند که آن ها فقط وظیفه خود را اجرا می کنند و در این زمینه به کسی ارفاق نخواهند کرد، حتی اگر نخست وزیر باشد.

هفته پیش نیر دادستان کل، که مشاور حقوقی دولت نیز هست، اعلام داشت که قصد دارد نتانیاهو را برای یک جلسه استماع دعوت کند و پس از آن درباره سرنوشت پرونده او تصمیم بگیرد.

جلسه استماع به نشستی اطلاق می شود که در آن، دادستان متن اتهامات را مطرح می کند و وکلای مدافع فرد متهم به آن ها پاسخ می گویند و به دفاع می پردازند. به دنبال این نشست است که اداره دادستانی، تصمیم نهایی خود را در مورد بستن پرونده و یا فرستادن آن به دادگاه، اتخاذ می کند.

انتشار این خبر که دادستان کل قصد دارد جلسه استماع برگزار کند، نتانیاهو را سخت به خشم آورد و گفت که نمی توان این جلسه را کوتاه مدتی پیش از انتخابات عمومی برگزار کرد و نتیجه آن را چندین ماه پس از انتخابات اعلام داشت.

خشم نخست وزیر به ویژه از این نظر شدت گرفت که رهبران اکثر احزاب اپوزیسیون خواهان کناره گیری او گردیدند. نتانیاهو به نزدیکان خود گفته است که حتی اگر علیه او کیفرخواست صادر شود، باز هم از مقام نخست وزیری کنار نخواهد رفت. قوانین اسرائیل، چنین اجازه ای را به نخست وزیر می دهد.