دادگاه تجدیدنظر در آلمان، سنگ نگاره ضد یهودی یک کلیسای قدیمی را مورد تایید قرار داد 

سنگ نگاره ای که بر دیوار کلیسای قدیمی در آلمان نصب شده و بحث یهودستیزی را دوباره برانگیخت

دادگاه تجدیدنظر المان رای داد که یک سنگ نگاره ضد یهودی که در دیوار یک کلیسای قدیمی نصب شده، همچنان در جای خود بماند و این در حالی که یهودیان و گروه هایی از مردم آلمان می گویند که این نقاشی برجسته به روی سنگ، موجب توهین به یهودیان است و ستیز علیه آنان را دامن می زند.

دادگاه اولیه نیز رای داده بود که این سنگ نگاره در جای خود در دیوار کلیسا بماند، زیرا ارزش تاریخی و هنری دارد. سخن از کلیسایی است که در قرن سیزدهم میلادی در شهر ویتن برگ برپا گردیده است. این نقش برجسته، یک یهودی مذهبی را نشان می دهد که بچه خوکی را در دست دارد و این در حالی که خوک در آئین یهود، نجس و حرام است. این تابلوی برجسته را “یهودی خوک صفت” نام نهاده اند.

در قرون وسطی که کلیسای مسیحی در اروپا بیشترین توان خود را برای مسیحی کردن همه افراد به کار انداخته بود، برای ناچار ساختن یهودیان به ترک دین، و همچنین برای آن که مبادا کسی به یهودیت بپیوندد، یهودیان را دارای منفی ترین خصوصیات روحی، جسمی و اجتماعی معرفی می کردند تا دیگران به آن ها نزدیک نشوند.

در بسیاری از موارد، حتی یهودیانی را که حاضر به ترک دین حضرت موسی و یکتاپرستی او نبودند، به روی بوته های آتش قرار می دادند و آن را زنده زنده می سوزاندند.

اکنون دادگاه تجدید نظر آلمان رای می دهد که آن سنگ نگاره، در جای خود در کلیسای قدیمی باقی بماند.

در سال های اخیر گرایش های یهودستیزانه در آلمان و بسیاری کشورهای دیگر افزایش یافته و حکم این دادگاه، دوباره بحث در مورد ریشه های یهودستیزی در آلمان و راه های جلوگیری از آن را به میدان آورده است.