داستان زندگی: اعراب بیابانگرد جنوب اسرائیل، سربازان و افسران شایسته ارتش و پیشگام تساوی با همه شهروندان

از هر پنج نفر اسرائیلی، یک تن عرب تبار است و به همان جامعه ای تعلق دارد که تا دیروز خواهان نابودی اسرائیل بودند و دشمن سوگند خورده محسوب می شدند. ولی اعراب اسرائیل، اکنون سالیان دراز است که خود را شهروند وفادار اسرائیل و متعلق به این سرزمین و این جامعه می دانند که یکی از نمادهای آن، روی آوردن به خدمت در ارتش است.

اعراب بیابانگرد، سال ها پیش از آن که اعراب شهرهای شمالی وارد ارتش شوند، داوطلبانه به نیروهای دفاعی پیوستند و ارتش از آن ها به گرمی استقبال کرد. تخصص این اعراب، به علت زاده شدن در بیابان و شرایط ویژه زندگی، ردیابی افراد و جانوران است و آن ها شامه قوی دارند.

این ویژگی باعث شد که اعراب بدوی در واحد ردیابی تروریست ها و قاچاقچیان در بخش های جنوبی اسرائیل به خدمت درآیند و شایستگی بسیار از خود نشان دادند.

اما اکنون مدتی است که این خدمت گسترش یافته و جوانان بدوی و بیابانگرد برای خدمت در گردان های دیگر ارتشی بسیج می شوند.

رسالت عمده آن ها حفظ امنیت در محیط بادیه نشینان و مرزهای جنوبی اسرائیل است که برای امنیت اسرائیل اهمیت بسیار دارد.

در گزارشی که شب گذشته (یکشنبه) از تلویزیون ملی اسرائیل پخش شد، یک افسر بیابانگرد به خبرنگاران گفت که او از خدمت در ارتش اسرائیل افتخار می کند زیرا خود را بخشی از این خاک و از این جامعه و دولت می داند و منشاء خدمت به هموطنان عرب و بادیه نشین خود است.

یک سرباز بدوی نیز گفت که پیوستن به ارتش برایش نعمتی بود که زبان عبری را بهتر فرا گیرد و با فرهنگ اسرائیلی بیشتر آشنا شود و از تمدن و فرهنگ و شیوه زندگی اسرائیلیان آگاهی بیشتری داشته باشد. او گفت که این خدمت، به او امکان می دهد سطح زندگی خود را بالا برد و فرد بهتری باشد و خود را کاملا اسرائیلی احساس کند.

ولی در عین حال، این پیشگامی آن سربازان و افسران بدوی، با مشکلات اجتماعی و سیاسی نیز روبرو می باشد.

آن ها به تلویزیون ملی اسرائیل گفتند که برخی از بادیه نشینان خدمت آن ها در ارتش را یک نوع خیانت به آرمان اعراب می دانند و آنان را نکوهش می کنند.

ولی این واکنش، تنها لفظی نیست، بلکه در مواردی با تعرض جسمی نیز روبرو بوده است.

یک افسر عرب بیابانگرد گفت که وقتی او برای مرخصی می آید، اونیفورم نظامی خود را پیش از ورود به خیمه گاه در می آورد و لباس سنتی عربی به تن می کند تا معلوم نشود که او افسر ارتش اسرائیل است و حتی تیربار خود را پنهان می کند تا نشانی از نظامیگری در او نباشد.

گروه های مافیایی بدوی ها که به قاچاق مواد مخدر و اسلحه در جنوب کشور می پردازند نیز با این افسران و سربازان مخالفت می ورزند و آن ها را برای ادامه کسب و کار خویش خطرناک می دانند.

رفتارهای خشونت بار اعراب بدوی در جاده های جنوبی اسرائیل، در حدی گسترش یافته که بارها موارد تیراندازی به سوی اتومبیل های در حال گذر رخ داده است.

با این همه، بیابانگردان جنوب اسرائیل که شمار آنان چهارصد هزار نفر برآورد شده، به پیشرفت به سوی زندگی شهری و آمیخته شدن با جامعه اسرائیلی پیش می روند. شماری از این بیابانگردان، پس از پایان دوران متوسطه وارد دانشگاه شده و برخی از آنان در مقام پزشک و استاد دانشگاه و صاحبان مشاغل دانش بنیان وارد جامعه شده اند.

همچنین، یک شهر بدوی نشین در جنوب اسرائیل برپا شده که هر ماه گسترش بیشتری می یابد. علاوه بر این، در دولت جدید اسرائیل، که برای نخستین بار حزب عربی “جنبش اسلامی جنوب” در آن عضویت دارد چند میلیارد دلار به هدف آبادانی سریعتر نواحی بادیه نشین در جنوب کشور اختصاص داده شده است.