داستان زندگی: “یک پشه به از یک فیل مرده”، ضرب المثل ایرانی نام کتابی است که به زبان عبری انتشار یافت

کتاب یک بانوی ایرانی زاده در اسرائیل که شامل ضرب المثل‌ها و پند و ارزهای فارسی نیز می باشد، با استقبال و کنجکاوری دوستداران ادبیات در این کشور روبرو شد.

خانم یافا کنعانی که در سن شانزده سالگی ایران را ترک گفته و سه چهارم از عمر خود را در اسرائیل گذرانده، در مصاحبه‌ای می گوید که مطالب متنوعی را که در این کتاب آورده، با ضرب المثل‌های ایرانی درهم آمیخته و پند و اندرزهایی به فرزندان و نوادگان خود، و همچنین به همه عبری زبانانی که کتاب او را بخوانید عرضه کرده است.

او می‌گوید که فرهنگ ایرانی سرشار از ضرب المثل‌هایی است که معانی عمیق و بسیار دارد و می تواند اموزنده و جالب باشد.

خانم یافا کنعانی، کتاب خود را این چنین نام نهاده است: “یک پشه زنده، بهتر از یک فیل مرده”. ظاهرا این نام، برای یک کتاب، امری عجیب و غیرمعمول است. ولی او می گوید که در دورانی که به افسردگی روحی دچار شده بود، ناگهان به یاد این ضرب المثل ایرانی افتاد که بارها از زبان پدرش شنیده بود که همیشه می‌گفت: «انسان هرگز نباید نومید باشد و در هر شرایطی باید بکوشد خود را زنده و پویا نگاه دارد. زیرا حتی پشه‌ای که به دیگران نیش می‌زند، اگر زنده باشد، از یک فیل مرده بهتر است».

خانم یافا کنعانی که در شهر اراک زاده شده، می گوید که این ضرب المثل فارسی به او زندگی تازه ای بخشید و اکنون وی می‌خواهد این فرهنگ ایرانی را به دیگران عرضه کند و دریچه ای از حکمت و اندیشه ایرانی به روی اسرائیلیان و عبری زبانان بگشاید.

این گفت و شنود با نویسنده ایرانی زاده را می توانید مشاهده کنید: