برنامه افق نو صدای آمریکا؛ سه شنبه ۱۰ آوریل ۲۰۱۸ برابر با ۲۱ فروردین ۱۳۹۷

یک دیدگاه

  1. مات کردن تصویر متهمان حملات داعش در تلویزیون ایران نشان داد که ایران نمیخواهد ماهیت افرادی که با حکم های نمایشی محکوم میشوند نشان داده شوند تا در جامعه بتوانند بدون مشکل زندگی کنند. هرکس نتواند وابستگی داعش را به ایران بفهمد باید دنیای سیاست را برای همیشه کنار بگذارد.

Comments are closed.