دانشمندان اسرائیلی بکارگیری شیوه درمانی سرطان خون را به روی انواع دیگر آزمایش می کنند

 

شماری از پژوهشگران امور پزشکی در اسرائیل ابراز خوش بینی می کنند که برخی شیوه های به کار رفته در درمان سرطان خون، می تواند برای معالجه برخی دیگر از سرطان ها مورد استفاده قرار گیرد و نتایج سودمندی بدهد. دکتر یارون کارمی که این ارزیابی را عرضه کرده، ابراز امیدواری می کند که شیوه درمانی جدید، حداکثر از دو سال دیگر با تکمیل تحقیقات و آزمایش ها، به اجرا گذاشته شود.

در این پژوهش سه کارشناس با یکدیگر همکاری دارند که همه آن ها پزشکان و کارشناسان جوان هستند که در دانشکده پزشکی دانشگاه تل آویو به تحقیقات خود ادامه می دهند.

در مقاله ای که در یک نشریه بین المللی پزشکی انتشار یافته آمده است که این شیوه درمانی دانشمندان جوان اسرائیلی که “کارت” CAR-T نامیده می شود، و سرواژه نام این راه معالجه می باشد، نه تنها در درمان سرطان خون موثر است بلکه می تواند غده های سختی را نیز که برخی پادگِن های بدن انسان را پوشانده حذف کند. چنین امری می تواند در معالجه برخی بیماری های دیگر سرطانی موثر باشد.

دکتر کارمی به خبرنگاران گفت که در حال حاضر، بهترین وسیله برای درمان غده های سرطانی روی پادگِن ها که به سرعت رشد می کنند، شیوه شیمی درمانی می باشد. ولی مشکل در آن است که شیمی درمانی، همه سلولهای سرطانی را هدف قرار می دهد و هم به یاخته های سالم آسیب می رساند. ریزش مو و احساس درد و خشم و آثار دیگر، ا زجمله پیامدهای شیمی درمانی می باشد.

دکتر کارمی توضیح داد که روش جدید درمانی، نوعی معالجه با استفاده از مصونیت موجود در یاخته های بدن است که ایمونوتراپی Imuno-terapi نامیده می شود و گروه پژوهشی در دانشگاه تل آویو امید دارد که تا دو سال دیگر، این شیوه درمانی تکمیل گردد و سلامت گروه دیگری از بیماران سرطانی را در پی آورد.