دانشمندان اسرائیلی در بیمارستان هداسا ماده ای را برای پیوند در زانوی بیماران، با موفقیت آزمایش کردند

در اورشلیم اعلام شد که دانشمندان اسرائیلی شیوه جدیدی برای جراحی زانو و پیوند زدن ابداع کرده اند که می توان امیدهای تازه ای برای بیماران به وجود آورد

بیمارستان هداسا اعلام کرد که پزشکان اسرائیلی پیش از پیوند زدن یک قطعه استخوان به زانوی فرد بیمار، نوعی ماده اسفنجی – استخوانی را ابداع کرده اند که مناسب بودن آن برای فرد بیمار مورد بررسی دقیق قرار می گیرد و این اطمینان را به وجود می آورد که عمل جراحی با موفقیت بسیار انجام گیرد.

این ماده اسفنج مانند را یک شرکت دانش بنیان اسرائیلی ابداع کرده و مورد آزمایش های دقیق قرار گرفته است. بیمارستان هداسا می گوید که گرچه این شیوه جراحی هنوز به طور رسمی و در ابعاد وسیع مورد استفاده قرار نگرفته، ولی در مرحله آزمایشی کنونی، تا کنون در مورد هفتاد بیمار پیوند داده شده و نتایج آن رضایت بخش بوده است.

به گفته مقامات هداسا، بیمارستان های بزرگ جهان به این شیوه ابداعی در اسرائیل توجه زیاد نشان می دهند و خواهان دریافت اطلاعات بیشتری در این زمینه هستند.

درد زانو، یکی از بیماری ها رایجی است که معمولا در سنین بالا به وجود می آید و گاهی لازم است با انجام یک عمل جراحی حساس، که گاهی به خطراتی نیز همراه است، قاب زانو را عوض کرد.