دانشمندان اسراییلی با وجود ساخت قلب مصنوعی می گویند راه درازی در رسیدن به قلب طبیعی در پیش دارند

دانشمندان اسراییلی با وجود ساخت قلب مصنوعی می گویند راه درازی در رسیدن به قلب طبیعی در پیش دارند

انتشار گزارشی دایر بر اینکه دانشمندان دانشگاه تل‌آویو در اسرائیل توانستند با یک چاپگر سه بعدی قلب مصنوعی بسازند امیدهای بسیاری در بیماران قلبی به وجود آورده اما هشدار داده می‌شود که این امر هنوز در مراحل بسیار ابتدایی خود قرار دارد و ممکن است حداقل ۱۰ سال به درازا بیانجامد.

در گزارش‌های پیشین گفته شده بود که این دانشمندان با گرفتن سلول هایی از بدن یک بیمار قلبی و رشد و پرورش آن و جدا کردن چربی ها از دیگر مواد موجود توانستند از طریق یک چاپگر سه بعدی قلبی را بسازند که در حال حاضر به اندازه یک گیلاس است و می‌توان آن را در بدن یک خرگوش پیوند داد و این میتواند نوید بخش تولید یک قلب طبیعی برای یک انسان باشد.

گرچه دانشمندان می گویند که رسیدن به چنین هدفی به میلیاردها یاخته ی بدن نیاز دارد و ممکن است سالیان طولانی به درازا بکشد.

اهمیت تلاش و دستاورد دانشمندان اسرائیلی در آن است که این قلب از خود مواد بدن فرد بیمار ساخته شده و اگر پیوند داده شود بدن بیمار آن را دفع نمی کند.

همچنین گفته شد که قلب تولید شده توسط چاپگر سه بعدی دارای رگ و پی نیز می باشد به صورت قلب عمل می کند اما هنوز قادر نیست که خون را در بدن انسان جریان دهد.

برخی دانشمندان دیگر می‌گویند که این هنوز یک شادی زودرس می باشد و هنوز راه درازی در پیش دارند.

اما دانشمندانی که این شیوه را ابداع کردند می‌گویند امید بسیار می‌رود که می‌توان در آینده مشکلات موجود را حل کرد و قلب واقعی و طبیعی یک انسان را تولید کرد.

در اسرائیل و همه کشورهای جهان شمار زیادی از بیماران قلبی وجود دارند که نیاز به پیوند قلب دارند.

اگر این شیوه و قطعی شود و بتوان قلب مصنوعی را به این طریق ساخت و در بدن بیمار پیوند داد امید بسیاری برای زندگی  افرادی که دارای مشکلات قلبی هستند به وجود خواهد آمد.

دانشمندان اسرائیلی می گویند روزی خواهد آمد که در هر بیمارستان یک چاپگر سه بعدی با این شیوه بتواند اعضای مورد نیاز بدن بیماران را تولید کرده و پیوند آن را انجام دهند.

دانشمندان می گویند که مثل ما راه درازی در پیش است اما گام های نخستین که برداشته شده و دستاوردی که حاصل گردیده امیدهای بسیاری را به وجود آورده است.

به گفته دانشمندان اسرائیلی آنچه که در این دستاورد بسیار مهم است آن است که هر قلب مصنوعی تولید شده در آینده را می توان با گرفتن یاخته هایی از بدن خود بیمار تولید کرد و به این وسیله می توان مطمئن بود که بدن بیمار قلب مصنوعی را دفع نخواهد کرد.

پروفسوردویر که یکی از مبتکران این شیوه جدید بوده می‌گوید که برای ساخت یک قلب طبیعی و واقعی انسان به میلیارد‌ها یاخته نیاز هست اما همه آن را می توان تولید و پرورش داد.

یکی از چالش های بزرگ دانشمندان اسرائیلی تولید قلبی است که دریچه های آن هم زمان با یکدیگر کار کنند تا یکی از دریچه ها خون را دریافت کنند و دریچه دیگر آن را همانند یک پمپ به داخل رگ های بدن بازگرداند.

آشنایان امور می گویند که با آن که تا رسیدن به مرحله تولید قلبی که به خوبی کار کند فاصله زیادی وجود دارد اما آغاز کار بسیار امید بخش و موفقیت آمیز بوده است و دانش پزشکی در اسرائیل افتخار می کند که در این راه در سراسر جهان پیشگام بوده است.