یک دیدگاه

  1. مردم بایستی هوشیار باشند و فریب نیرنگهای دزدان و فاسدان حکومتی را نخورند. اینها میخواهند مردم را مثل سالهای گذشته به مسئله حجاب و دوچرخه سواری زنان و سگ گردانی ……. و موضوعات اینگونه جلب کنند و افکار مردم را از چپاول اموال عمومی کشور و غارت مردم منحرف کنند. چهل سال است که مدیران حکومتی همگی بر سر مناصب خودشان بودند و فقط پستهایشان عوض شد. این خود نشان از فسادی است که ریشه در تمامی ارکان نظام دارد. مردم باید از حکومت شغل و درآمد و رونق اقتصادی و عدل و مساوات را طلب کنند. موضوعات مربوط به حقوق بشر که جنبه شخصی دارند زمانی که به اداره اموال کشور سر و سامان داده شود , خودش بصورت خودکار حل میشود.

Comments are closed.