دانشگاه عبری اورشلیم از از شخصیت ایرانی نیکوکار و دوستدار فرهنگ آقای ژاک ماهفر قدردانی کرد

در هفته ای که گذاشت دانشگاه عبری اورشلیم ضیافت باشکوهی برپا ساخت تا از سیزده نفر نیکوکاران و دانشمندان و پژوهشگرانی که به این دانشگاه و توسعه آن یاری مادی یا معنوی رسانده اند سپاسگزاری کند.

آقای ژاک ماهفر شخصیت ایرانی  که همیشه در خدمت انسان ها و فعالیت های انسان دوستانه و فرهنگی بوده یکی از این مهمانان بود که رئیس دانشگاه در توصیف او و شرح زندگیش، یادآور شد که آقای ماهفر در گذشته از رئیس جمهوری فرانسه لقب پرافتخار “شوالیه دو لژیون دونور” دریافت کرده و رئیس جمهوری اسرائیل مدال پرافتخار خدمات انسان دوستانه اعطا کرده و او در دریف خانم آنگلا مرکل صدراعظم پیشین آلمان و همچنین هنری کیسینجر وزیر خارجه پیش ایالات متحده قرار گرفته که آن ها نیز از دست رئیس جمهوری اسرائیل دریافت کرده اند.

بخشی از سخنان آقای منشه امیر در برنامه “آدینه با منشه امیر” در این رابطه در اختیار علاقمندان قرار دارد: