دانشگاه پلی تکنیک اسرائیل، تخنیون، جزو صد دانشگاه ارشد دنیا شناخته شد

دانشگاه پلی تکنیک اسرائیل، تخنیون، جزو صد دانشگاه ارشد دنیا شناخته شد

همیشه نسبت به یهودیان رَشک برده اند که چرا آن ها درارای مقام های عالی علمی، هنری، دانشگاهی و بانکی و غیره هستند. پاسخ آن روشن است، زیرا یهودیان از دوران کودکی در راه اندوختن دانش و علم گام برمیدارند.

ایرانیان گفته اند “زگهواره تا گور دانش بجوی” و یهودیان همیشه این سروده فردوسی شاعر میهن پرست ایرانی را عملی ساخته اند.

خبر آن است که هر سال فهرستی از بهترین دانشگاه های جهان انتشار می یابد و هر سال یک یا چند دانشگاه اسرائیلی در فهرست بهترین ها قرار دادند – و این در حالی که دانشگاه های حکومت اسلامی ایران همیشه در ردیف پس از چهارصدم یا پانصدم قرار گرفته اند.

آخرین خبر آن است که در گزارش سالیانه ای که با نام “شاخصِ شانگهای” انتشار می یابد، دانشگاه فنی و تکنولوژی تخنیون در شمال اسرائیل در ردیف صد دانشگاه پیشرفته و مدرن جهان قرار گرفته است.

دقیق تر بگوییم: دانشگاه پُلی تکنیک اسرائیل، و یا تخنیون در ردیف ۷۷ در میان بهترین دانشگاه های جهان قرار گرفته که ۱۵ ردیف در مقایسه با سال گذشته پیشرفت داشته است.

تلاش کردیم ببینیم که دانشگاه های حکومت اسلامی ایران در چه ردیفی قرار گرفته اند، و نامی از آن ها ندیدیم.