دانش آموز زبان فارسی در اسرائیل، در مرکز کشور، خواب تهران را می بیند

چهل و پنج دانش آموز دبیرستانی اسرائیل، امروز (دوشنبه) امتحان نهایی خود را در رشته زبان و فرهنگ ایران زمین خواهند گذراند. اکنون مدتی است که در برخی مدارس اسرائیل این امکان به دانش آموزان داده می شود که در زبان و فرهنگ یکی از ملت های جهان تخصص بگیرند و در دبیرستان های مرکز اسرائیل ۴۵ نفر زبان فارسی و ایران شناسی را برگزیده اند

این دانش آموزان، پس از پایان تحصیلات دوران متوسطه به خدمت سربازی می روند و خواهند توانست در رکن اطلاعات ارتش، در امور ایران خدمت کنند.

بسیاری از این دانش آموزان به خبرنگاران گفتند که روزها در مرکز اسرائیل هستند و شب ها خواب تهران را می بینند و بسیار مایل و کنجکاو هستند که بتوانند به ایران بروند و این تمدن باستانی را به چشم ببینند و با ملت ایران از نزدیک آشنا شوند.

یک دبیرستان دیگر نیز در جنوب اسرائیل، دارای رشته زبان و ادبیات ایران می باشد که فارغ التحصیلان را برای خدمت در رشته ایران، در چارچوب خدمت نظام وظیفه آماده می سازد.

در سال های اخیر، به ویژه از هنگامی که حکومت ایران به برنامه های اتمی و موشکی روی آورده و بر شدت فتنه گری های خود در منطقه و علیه اسرائیل افزده، سازمان های اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل توجه بیشتری به اوضاع ایران نشان می دهند و نیاز بیشتری دارند که بدانند در آن کشور چه می گذرد.

نوجوانان اسرائیلی که دورا دبیرستان را با آموزش زبان فارسی و آشنایی با ادبیات و تمدن ایران زمین به پایان می رسانند، به دوستداران ملت ایران مبدل می شوند و یکی از آرزوهای نخستین آنان، سفر به ایران و آشنایی از نزدیک با آن سرزمین و مردمان آن است.