دبیرکل حزب مشروطه ایران:هر زمان رژیم ملایان سقوط کند افرادی در ایران هستند که بصورت موقت امور را به دست گیرند

آقای فواد پاشایی(دبیرکل حزب مشروطه ایران)در یک گفتگوی رسانه ای تاکید کرد که نگرانی برای بحران قدرت و جایگزینی پس از سقوط رژیم وجود ندارد و هر زمان که حکومت اسلامی در ایران سقوط کند افراد متخصص و میهن پرست در داخل ایران هستند که امور را به صورت موقت به دست گیرند تا ایران دچار هرج و مرج و بحران نگردد.

گفتنی است شاهزاده رضا پهلوی در پیام و کنفرانس مطبوعاتی خود که در روز ۱۳ خرداد برگزار گردید نیز به این امر پرداخت و در این باره گفت که آنانی که نگران فردای پس از سقوط رژیم و آلترناتیو برای ایران هستند آیا فکر میکنند در میان ۸۵ میلیون ایرانی افراد شایسته نیستند که بتوانند به جای مشتی روضه خوان که کار اول و آخرشان روضه خوانی است ایران را اداره کنند؟

آقای فواد پاشایی همچنین به روند مبارزه مردمی در ایران پرداخت و بر این امر تاکید ورزید که در این مرحله همه نیروهای سیاسی مخالف رژیم اسلامی باید توان خود را در جهت سرنگونی ملایان حاکم بر ایران متمرکز کنند و از درگیر شدن با یکدیگر دوری کنند.

گفتنی است که طی روزهای گذشته تظاهرات مردمی و همچنین اعتصابات در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران گسترش یافته است.

روز به روز بر وخامت شرایط اقتصادی در ایران افزوده می شود و مقام های رژیم به جز وعده های تو خالی در عمل به نظر می رسد از متوقف کردن روند افزایش سرسام آور قیمت ها وامانده اند.