دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت حکومت:بزودی بغضی که در گلوی کارگران و فقرا گره خورده، به انقلاب می انجامد

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت حکومت هشدارداد:  بزودی بعضی که در گلوی کارگران و فقرا گره خورده، به انقلاب می انجامد.

محمد رضا مرتضوی دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت در برنامه رو در رو در سیمای حکومتی از ظلم و ستم حاکم در حکومت اسلامی پرده برداشت و گفت: من در این کشور چیزهایی میبینم که در هیچ جا ندیده ام که اینها منجر به انقلاب در آینده میشود.

وی افزود:  دیگر از زمان محمود احمدی نژاد دزدی ها کاملا علنی شده و همینطور امتداد پیدا کرده و هر چقدر هم که می دزدند تمام نمی شود و در عوض کارگر را شلاق می زنند. کارخانه دار و سرمایه دار در این کشور یک ریال مالیات نمی دهند اما پرستار و کارگر فقیر هستند.

دبیر کل صنعت معدن و تجارت گفت: در هیچ کجای دنیا چپاول ثروت مردم به دست عده ایی اینگونه لجام گسیخته انجام نمی شود و چیزهایی در این کشور اتفاق افتاده که در هیچ جای دنیا نمونه آن نیست، باید ترسید از خشم مردم گرسنه و معترض به فساد و فحشا و فقر که در نهایت مردم را به قیام و انقلاب می کشاند.

مرتضوی در ادامه افزود:  فقر در جامعه نتیجه تقسیم ناعادلانه ثروت در کشور هست و میبینم روزی که فقرا کاخ هایی را که با پول مردم ساخته شده را آتش می زنند.بله باید بترسید از روزی که مردم شما را از قدرت به پایین بکشند و روزی که باید در دادگاه مردم ایران محاکمه شوید.