دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود به شورای امنیت تعهد ایران به توافق اتمی را تایید و بر لزوم حفظ آن تاکید کرد

دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود به شورای امنیت تعهد ایران به توافق اتمی را تایید و بر لزوم حفظ آن تاکید کرد

در این گزارش در عین حال از ایران  خواسته شده به نگرانی‌های جامعه جهانی در مورد برنامه موشکی خود اهمیت بدهد.

رز ماری دیکارلو معاون  سیاسی آنتونیو گترشک در جلسه شورای امنیت در مورد قطعنامه آن نهاد در پیوند با برجام به نقل از دبیر کل  سازمان ملل گفته است:توافق اتمی دولت باراک اوباما و پنج قدرت جهانی دیگربا ایران بر سر یک تقاطع قرار گرفته است.

خانم دیکارلو روز ششم تیرماه به خروج دولت ترامپ از توافق اتمی اشاره کرد و گفت: از منظر دبیرکل سازمان ملل متحد مسائلی که مستقیما به برنامه مربوط نمی‌شوند باید بدون غرض ورزی مورد توجه قرار گرفته تا توافق و دستاوردهای آن حفظ شود.

معاون گترشک  افزود: دبیرکل سازمان ملل متحد همزمان از ایران می خواهد تا نگرانی‌های مطرح شده توسط اعضای این سازمان در مورد فعالیت هایی که برخلاف محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ضمیمه b قطعنامه ۲۲۳۱ هستند را مورد توجه قرار دهد.

اشاره خانم دیکارلو به ضمیمه قطعنامه شورای امنیت درمورد ایران است در بخشی از ضمیمه به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد که در تایید برجام صادر شده است از ایران خواسته شده به مدت ۸ سال از فعالیت های مربوط به برنامه موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته ای دوری کند.

دونالد ترامپ از منتقدان سرسخت این توافق به دلایل مختلف از جمله محدودیت های زمانی برجام فعالیت‌های ایران در منطقه و برنامه موشکی تهران در نهایت از این توافق خارج شد و گرچه متحدان اروپایی آمریکا بارها بر لزوم حفظ برجام تأکید کردند اما آنها نیز به

آمریکا در انتقاد از برنامه موشکی ایران و دخالت‌هایش در کشورهایی چون  سوریه و یمن همصدا شدند.