دبیر کل سازمان ملل دوباره از حکومت ایران خواست خشونت به کار نبرد

دبیرکل سازمان ملل، آنتونیو گوترش نیز به جمع سیاستمداران و رهبرانی پیوست که دوباره از حکومت ایران خواستار شدند که از سرکوب مردم معترض آن کشور دست بردارد. گوترش در این رابطه گفت” «حکومت ایران باید حق مردم را برای انجام اعتراض های مسالمت آمیز بپذیرد و به آن احترام گذارد.

دبیرکل سازمان ملل که در یک همایش رسانه ای سخن می گفت، افزود: «بیان ناخرسندی ها به شیوه ای مسالمت آمیز، یکی از حقوق بنیادین انسان هاست و در مورد اعتراض کنندگان ایرانی نیز صدق می کند و این حق را حکومت باید محترم شمارد». او در عین حال، دوباره تاکید کرد که عملیات اعتراضی باید به صورت آرام و مسالمت آمیز انجام شود.

برخی آگاهان امور ایران ارزیابی می کنند که بسیاری از موارد آتش زدن اماکن و مراکز و عملیات آشوبگرانه دیگر، توسط ماموران خود رژیم انجام شده، تا ظاهرا به دنیا نشان دهد که عملیات اعتراضی جنبه آشوبگری داشته و بنابراین، وظیفه نیروهای انتظامی سرکوب آن است.

دبیرکل سازمان ملل به خبرنگاران گفت که خود او سالیان دراز در شمار اعتراض کنندگان به رهبران کشور خود بوده و هنگامی که به یک مقام رسمی رسیده، خود نیز هدف انتقاد و اعتراض قرار گرفته و بنابراین احترام به حق اعتراض شهروندان را یک امر مهم می داند و به آن احترام می گذارد.

مقامات حکومت ایران، اعتراض کنندگان را “اوباش” و “آشوبگر” خوانده و ادعا کرده اند که آن ها از کشورهای خارجی و از جمله از اسرائیل، ایالات متحده و عربستان دستور می گرفته اند.

یک دیدگاه

  1. دبیر کل سازمان ملل دوباره از حکومت ایران خواست خشونت به کار نبرد=اگر حکومت ایران در بکار بردن خشونت کارآرائی می داشت پس چگونه نود و هفت درصد پناهنده های ایرانی بعد از اخذ پناهنده گی و اخذ پاسپورت بدون ترس و بیم و هراس وحشت و حتی شک و تردید و بدون موانع به ایران مسافرت می کنند و سپس بعد از سپری کردن ایام تعطیلات در ایران دوباره به کشورهای پناهنده پذیر مسافرت بکنند.

Comments are closed.