دبیر کل سازمان ملل:  همه کشورهای جهان باید در زمینه تغییر اقلیم وضعیت اضطراری اعلام کنند

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در جریان نشست  پنجمین سالگرد توافق‌نامه اقلیمی پاریس،  گفت که ۳۸ کشور جهان وضعیت اضطراری اقلیمی اعلام کرده اند و از رهبران همه کشورها خواست چنین کنند.

گوترش در ادامه افزود: «آیا هنوز هم کسی می‌تواند انکار کند که ما با یک وضعیت اضطراری چشمگیر روبرو هستیم».

دبیرکل سازمان ملل در ادامه گفت: «به همین دلیل من امروز از همه رهبران در سراسر جهان می‌خواهم تا زمان رسیدن به حالت عادی وضعیت کربن در کره زمین، وضعیت اضطراری زیست محیطی را در کشورهای خود اعلام کنند».

او هشدار داد : با افزایش فزاینده تاثیرات تغییرات آب و هوایی از زمان انعقاد قرارداد پاریس تاکنون – از آتش سوزی در استرالیا و کالیفرنیا گرفته تا آب‌شدن صخره‌های یخ – فشارهای مردمی بر رهبران جهان برای شنیدن هشدارهای دانشمندان درباره تغییرات اقلیمی افزایش یافته است.

الوک شارما عضو کابینه بریتانیا، نیز گفت که رهبران جهان بلندپروازی لازم برای مقابله با این مشکل را نشان نمی دهند.

او افزود که “پیشرفت واقعی” به دست آمده و ۴۵ کشور طرح های خود برای رسیدن به اهداف تازه تا سال ۲۰۳۰ را تشریح کرده اند.

سران حدود ۷۰ کشور و دولت در این نشست شرکت کردند تا تعهدات تازه خود برای مهار دی اکسید کربن را تشریح کنند.

در این نشست بسیاری منتظر طرح های چین به عنوان بزرگترین منتشر کننده گازهای کربنی جهان بودند؛ کشوری که اخیرا قول داد تا ۲۰۶۰ از نظر تولید گازهای کربن به سطح خنثی برسد.

رسیدن به مرحله خنثی به معنی کاهش بخش عمده تولید دی اکسید کربن و بعد خنثی کردن مقدار متصاعد شده از طریق جذب چیزی معادل آن با تکنیک های مختلف است.

دبیرکل سازمان ملل در ادامه  گفت: “ما نمی توانیم از این منابع برای مستحکم کردن سیاست هایی استفاده کنیم که یک کوه بدهی را بر دوش نسل های آینده می گذارد، آن هم در زمانی که کمر زمین شکسته است.”