دختران سرباز در ارتش اسرائیل، برای نخستین بار روی ناوچه های موشک انداز نیز مستقر می شوند

اسرائیل در سال های اخیر تلاش بسیار کرده در شماری از لشکرها و واحدها، نقش مهمی به دختران سرباز سپرده شده است

ارتش اسرائیل، در راه ایجاد تساوی حقوق بین دختران و پسران سرباز، یک گام دیگر برداشت و آن مستقر ساختن دختران رزمنده به روی ناوچه های کشتی و ناوچه های موشک انداز می باشد که وظیفه آن ها تامین امنیت دریایی اسرائیل و همچنین حفظ سکوهای استخراج گاز در دریای مدیترانه می باشد.

اسرائیل در سال های اخیر تلاش بسیار کرده از توانایی های جسمی و فکری دختران سرباز بهره گیری بهینه شود و از این رو در شماری از لشکرها و واحدها، نقش مهمی به دختران سرباز سپرده شده است. اکنون در هنگ زرهی و همچنین هنگ دیده بانی مرزی، پرواز دادن پهپادهای جنگی، و از همه مهمتر خلبانی هواپیماهای نظامی، دختران نقش ارزنده ای به عهده گرفته اند.

ورود دختران به این گونه رشته ها که در گذشته در انحصار پسران سرباز بود، نه تنها گام دیگری در راه تساوی حقوق زن و مرد در اسرائیل است، بلکه نیروی انسانی را که در اختیار ارتش قرار دارد، به میزان چشمگیری افزایش می دهد که به مرور زمان امید می رود بتوان دوره خدمت پسران را که اکنون سه سال است، کمی کوتاه کرد.

در اورشلیم امروز (چهارشنبه) اعلام شد که دختران سرباز در نیروی دریایی اسرائیل، به روی ناوچه های جنگی از نوع “سَعَر ۶” مستقر خواهند شد و ماموریت آن ها به کار انداختن رادار و انجام محاسبات جنگی و محاسبات مسیر می باشد. آن ها همچنین مسوول انجام محاسبات برای حمله به ناوچه هی دشمن خواهند بود.

نخستین دوره کارآموزی این دختران، که شش ماه ادامه خواهد یافت، در این هفته آغاز شده است.