دختران سرباز که به درجه خلبانی جنگی نرسیده اند، وظائف ارشد فرماندهی به عهده می گیرند

 

ارتش اسرائیل به تلاش خود برای اعطای وظائف فرماندهی و جنگی به دختران سرباز ادامه می دهد. یکی از هدف های ارتش در مرحله کنونی، آن است که دختران بیشتری آموزش خلبان جنگی را با موفقیت بگذرانند و به رزمندگان نیروی هوایی اسرائیل به پیوندند.در آخرین دوره آموزش خلبانی جنگی که هفته پیش به پایان رسید، تنها یک دختر از میان چندین دختر سرباز که وارد این کورس شده بودند توانست آن را با موفقیت بگذراند.

ورود به کورس خلبانی، مشکل ترین رشته رقابتی در ارتش اسرائیل در مورد سربازان دوره خدمت وظیفه می باشد و از میان داوطلبانی که مرحله سخت گیرانه گزینشی را با موفقیت گذرانده اند، تنها ده درصد موفق می شوند دوره بسیار دشوار خلبانی رزمی را پشت سر بگذراند و بقیه به واحدهای کم اهمیت تر منتقل می شوند.

ولی ارتش اسرائیل امروز (دوشنبه) اعلام کرد که شماری از دختران سرباز که نتوانسته اند به خلبانان جنگی بپیوندند، با توجه به هوش و ذکاوت بسیار بالایی که دارند و شایستگی های برجسته خود، به برخی دیگر از وظائف و مسوولیت های فرماندهی گمارده خواهند شد.

ارتش اسرائیل برای برقراری تساوی بین دختران و پسران سرباز بیشترین تلاش را می کند.

گرچه برخی بر این باورند که نباید بعضی از ماموریت های جنگی را به دختران سپرد، بسیاری از فرماندهان ارتش اسرائیل چنین می اندیشند که دختران قادرند بخش عظیمی از وظائف سرباز وظیفه را انجام دهند و باید برای ترقی آنان به تلاش ادامه داد.

یک دیدگاه

  1. اسرائیل بعنوان تنها کشور یهودی و عبری زبان در تاریخ بشر متمدن حداقل نمونه و الگوئی در جهت پایه گذاری و برقرارسازی تمدن به مساوات و موازات برای ارائه به جوامع جهانی در اختیار تام و کامل دارد گرچه اگر اسرائیل همواره تنها کشور یهودی مورد خطاب قرار می گیرد.

Comments are closed.