دختران فوتبالیست ایران را دو سال از شرکت در اردوهای تدارکاتی جهان محروم کردند و اکنون لباس آنان را “مردانه” می خوانند

حکومت اسلامی ایران، در یک اقدام تبلیغاتی، برخی رفتارهای طالبان علیه مردم افغانستان و به ویژه محدودیت های آنان علیه زنان را مورد نکوهش قرار داده، ولی رفتار طالبانی در خود رژیم ایران همچنان ادامه دارد و یکی از نشان های آن، جنجالی است که در مورد پوشش متحدالشکل و جدید دختران ورزشکار ایرانی در مسابقات بین المللی به راه افتاده و با واکنش ها و اعتراضات گسترده ای در داخل ایران روبرو شده است.

در حالی که دختران ورزشکار، به علت محدودیت هایی که رژیم برقرار ساخته بود، طی یک مدت طولانی از بازگشت به صحنه مسابقات بین المللی دور نگاه داشته شدند، اکنون پیش از فرستادن آنها به خارج، اونیفورم جدیدی برای آنان طراحی کرده اند که با “لباس اسلامی” پیشین تفاوت کامل دارد و با استقبال ورزشکاران و مردم ایران روبرو شده است.

پوشش های پیشین، همگی لباس های بلندی بود که همه پستی و بلندی های بدن دختر ورزشکار را می پوشاند و با یک طرح ساده و غیر ابتکاری و با رنگی که یکدست و ناخوشایند بود، دختران را به مسابقات بین المللی می فرستادند.

ولی این بار اونیفورم دختران، از کت و شلوار ظریفی دوخته شده که بانوان مدیر در ادارات و شرکت های خصوصی در خارج ایران به تن می کنند و زیبایی و شخصیت آنان را برجسته می سازد.

دختران تیم فوتبال زنان ایران، که در فرودگاه فیلم کوتاهی، در حالی که اونیفورم جدید را به تن داشتند، اجرا کردند، آنها حتی به خواندن ترانه های وطن پرستانه ایرانی پرداختند که خشم تعصب گرایان رژیم را برانگیخت.

اعضای این تیم برای شرکت در مسابقات تیم فوتبال زنان در چارچوب آسیایی در تاشکند پایتخت ازبکستان به سر می برند.

شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با به راه انداختن هیاهوی بسیار، ادعا کردند که “زنان محجبه” ایرانی را به هیکل مردان درآورده و بر آنان شلوار پوشیده است و ادای مردانه در می آورند و این از سنت اسلامی و معنویات اسلام به دور است و باید هرچه زودتر باطل شود.

روزنامه آفتاب یزد در تهران، سخنان آن نماینده مجلس و شماری از رسانه های حکومتی را در زمینه پوشش دختران فوتبالیست ایران مورد انتقاد شدید قرار داد و نوشت که در دو سال گذشته،  تیم ملی فوتبال و ورزشکاران زن مورد بی مهری و بی اعتنایی قرار داشته اند و اکنون به لباس متحد الشکل آن ها هم ایراد می گیرند.

دختران فوتبالیست ایران در دو سال گذشته به علت شرکت نکردن در دیدارهای بین المللی و یا دوره های تمرینی، از لیست فوتبال فیفا نیز حذف شده بودند. ولی این تیم موفق شده در ماه های اخیر در اردوگاه های تمرین و تدارک بین المللی شرکت کند و برای وطن خویش افتخار بیافرینند.