دختر فلسطینی به جرم تعرض به سربازان اسرائیلی هشت ماه زندانی می شود

یک دختر فلسطینی که در سه مورد سربازان اسرائیلی را مورد حمله قرار داده و آنان را کتک زده و مورد تحقیر قرار داده بود در دادگاه به هشت ماه زندان محکوم گردید. طبق قوانین اسرائیل، این جرم ممکن بود مجازات بسیار بیشتری داشته باشد، ولی وکلای مدافع دختر متهم و دادستانی توافق کردند که او به جرم خود اعتراف کند، و در مقابل از میزان مجازات کاسته شود.

آگاهان می گویند از آن جا که این دختر موطلایی هنوز به سن هیجده سالگی نرسیده، دادگاه نظامی با تخفیف مجازات موافقت کرده است. سن قانونی در اسرائیل ۱۸ سال است، ولی عاهد تَمیمی ۱۶ سال دارد.

یک بانوی عرب اسرائیلی که عضور پارلمان اسرائیل است و جناح بسیار تندرو عربی و فلسطینی را در پارلمان اسرائیل نمایندگی می کند، از همه اعراب و فلسطینی ها خواستار شد برای نجات این دختر و “نجات فلسطین” به پا خیزند. خانم حنین زُعبی از حزب افرازی “بَلَد” در پارلمان اسرائیل در حالی اعراب را به شورش علیه اسرائیل دعوت می کند، که خود از پارلمان این کشور حقوق می گیرد و از دموکراسی اسرائیل و ازادی بیان در این کشور سوء استفاده می کند.

دختر شانزده ساله فلسطینی، عاهد تَمیمی نام دارد که پدر و مادر قانونی این دختر فلسطینی، مو سیاه و دارای پوست تیره هستند، ولی خود او مو طلایی و سفید است و این موضوع پرسش هایی مطرح کرده است.

در دادگاه نظامی اسرائیل، مادر عاهد نیز که بریمان تَمیمی نام دارد و همچنین دختر دایی او به نام نور تمیمی که در حمله و توهین به سریازان اسرائیلی شرکت داشتند نیز محکوم شناخته شدند.

شامگاه روز گذشته (چهارشنبه) هنگام برگزاری جلسه علنی دادگاه، یک دختر جوان اسرائیلی به صورت یکی از نمایندگان دادستانی نظامی سیلی زد که ماموران او را بازداشت کردند.

عاهد تمیمی علاوه بر هشت ماه زندان، به پردخت پنج هزار شِکِل (معادل ۱۳۰ دلار) نیز محکوم شده است.